De geschiedenis van..

Langs de weg van Zutphen naar Warnsveld staat een groot grijs houten poortgebouw. Voor het poortgebouw ziet u grote vijvers en hoge bomen.

Ingang Oude BegraafplaatsWeinig mensen gaan er zomaar aan voorbij, want het beeld heeft een opmerkelijke schoonheid.

Geschiedenis

Het houten poortgebouw staat er sinds het gedenkpark in gebruik is genomen en is al lange tijd een Rijksmonument. Net zoals de hele Oude Begraafplaats. Het poortgebouw stond onder het schootsveld van de lunetten. Daarom is het gebouw van hout en niet van steen. Bij oorlogsdreiging moest het meteen kunnen worden afgebroken.

Voorbije tijden

Wanneer u de entree de Oude Begraafplaats binnenloopt, waant u zich even in voorbije tijden. Niet zo raar, want het gedenkpark is in 1829 aangelegd. Het park bestaat uit 2 delen, die gescheiden worden door een gracht. Van oudsher was er een deel voor protestanten en een kleiner deel voor rooms-katholieken. Inmiddels is het deel van de protestanten in beheer van ons. Iedereen die wil kan op deze begraafplaats begraven worden.

Een aantal belangrijke momenten door de tijd heen

  • 1929 De aanleg van het eerste deel van het park
  • 1868 Een groot aantal graven is verzakt of toont gebreken. Eigenaren moeten de schade herstellen
  • 1869 Vanaf dat jaar is het verboden om koeien, varkens, schapen, geiten of bokken te laten grazen op de begraafplaats
  • 1922 De portierswoning brandt uit en wordt gerestaureerd
  • 1940 Het zuidelijke deel van de uitbreiding is voltooid
  • 1944 In oktober worden de slachtoffers van het bombardemens begraven op het vierkante plein tegenover de brug
  • 1976 Er is geen nieuwe grafruimte meer beschikbaar
  • 1980 Er vindt een grote renovatie van de beplanting plaats
  • 2016 Op de Oude begraafplaats zijn nieuwe plekken voor begraven en natuur begraven

Ontwerp

Het deel dat de gemeente in beheer heeft, bestaat uit 2 delen:

1e deel

Het eerste, oudste deel, is ingericht in de Engelse landschapsstijl. Meteen als u het gedenkpark op komt, voelt u dat het een bijzondere en sfeervolle plek is. De grote, oude bomen, de oude grafmonumenten en de gazons vol kruiden en planten, maken duidelijk dat Oude Begraafplaats een bijzondere plek is. Wie over de paden loopt, voelt de rijke historie en de zorg die aan het gedenkpark besteed wordt. De grafvelden zijn, en dat is nu niet meer voor te stellen, opgedeeld in klassen. De rijken kregen een groter graf, terwijl de graven van de 3e klasse heel dicht bij elkaar liggen.

Oude Begraafplaats2e deel

In de periode dat het 2e deel is ingericht, tussen 1932 en 1940, werden nieuwe begraafplaatsen aangelegd volgens een geometrisch ontwerp. Zo niet het 2e deel van de Oude Begraafplaats, dat kreeg een ‘kunstzinnig ontwerp’. In de plattegrond en beplanting is gespeeld het symmetrie. Het gedenkpark ziet er nu anders uit dan voorheen. Omdat ze te groot werden zijn de coniferen vervangen door lage heesters. Ook is het ontwerp niet meer zo ‘strak’. Grasranden tussen de paden zijn verdwenen en er zitten hiaten in de rijen grafstenen. Ondanks de veranderingen is ook dit deel van het gedenkpark, zeer terecht, een monument. 

Natuur

Op het park vallen meteen de oude, grote bomen op. Ze geven het gedenkpark haar unieke sfeer. Het IVN Zutphen geeft regelmatig rondleidingen op het park. Op sommige graven is een bijzonder mos gevonden dat niet mag worden weggehaald. Als u interesse hebt in de bijzondere planten en bomen op de Oude Begraafplaats, kan het IVN u hier alles over vertellen.