De geschiedenis van..

Gedenkpark De Ooster is in de jaren 50 van de 20e eeuw aangelegd.

Een nieuwe begraafplaats was nodig. De graven op de Oude Begraafplaats aan de Warnsveldseweg waren allemaal uitgegeven. Door een grenswijziging met Gorssel en Warnsveld (in 1950) was er plek buiten de bebouwing van Zutphen, namelijk de Voorsterallee.

De plannen

Volgens de directeur van gemeentewerken moest de nieuwe begraafplaats aan de Voorsterallee een 'stemmige, maar vooral ook rustige dodentuin worden'.

De plannen voor de begraafplaats veranderden nogal eens: op het budget (140.000 gulden) moet bezuinigd worden, de stedebouwkundige vindt het eerste plan niet goed, de gemeenteraad praat over het opheffen van 'klasseverschillen'. En dan is er nog het probleem dat de Voorsterallee bij hoog water onderloopt. De problemen werden opgelost en in eind 1952 ging de gemeenteraad akkoord, met een eenvoudige begraafplaats zonder aula en dienstwoning.

In gebruik

De eerste begrafenis was op 7 juli 1958.

In de jaren 60 werd toch nog een aula en dienstwoning gebouwd. Al snel blijkt de aula te klein, maar het duurde nog tot de jaren 80 voordat er een voorstel komt voor uitbreiding en verbetering.

gedenkpark Ooster