Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven. Van een algemeen graf tot natuurbegraven of een nis voor een urn.

Wanneer je een overledene wilt laten begraven op een van de gemeentelijke gedenkparken, dan moet u hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen. Vaak doet de uitvaartondernemer dit, maar u kunt het ook zelf doen. Op de gedenkparken zijn verschillende graven:

Gedenkpark De Ooster

Algemeen graf

Een algemeen graf werd vroeger ook wel een armengraf genoemd. Het graf blijft in eigendom van de gemeente. Voor het begraven in een algemeen graf betaalt u alleen begraafkosten. Na een periode van 10 jaar grafrust kan het graf worden geruimd. Nabestaanden van de overledene hebben geen (graf)rechten. De gemeente bepaalt of er in een algemeen graf een bijzetting plaatsvindt. Als nabestaande mag u een grafmonument  plaatsen van maximaal 40 x 10 cm.

Particulier graf

Een particulier graf heeft een persoonlijk karakter. Het is een eigen plekje waar u als nabestaande nog lang terecht kunt. De meeste mensen kiezen voor een particulier graf voor een periode van 30 of 50 jaar. U kunt deze periode met 5, 10 of 20 jaar verlengen. Voor een particulier graf betaalt u, naast de kosten voor het begraven zelf, ook grafrecht. Op een particulier graf kunt u een gedenkteken of grafsteen plaatsen.

Kindergraf

Op de 3 gedenkparken zijn speciale gedeelten gereserveerd voor graven van kinderen tot 12 jaar. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als voor particuliere en algemene graven voor volwassenen. Het is ook mogelijk een kind te begraven buiten het speciale kindergedeelte in een algemeen of particulier graf of bij te plaatsen in een bestaand particulier graf.

Urnengraf of urnennisGedenkpark Warnsveld

De 3 gedenkparken bieden verschillende mogelijkheden om de as van een overledene na een crematie een bestemming te geven.

Natuurbegraven

Een laatste rustplaats in de natuur… Bij natuurbegraven wordt de bovenste groeilaag van een graf zoveel mogelijk in tact gelaten. Het graf wordt zo weer een met de natuur. Op het graf mag u, bijvoorbeeld, een houten boomschijf met inscriptie leggen op de plek waar een persoon begraven ligt. De graven hebben een eeuwigdurend grafrecht. Dit betekent dat u als nabestaande u geen zorgen hoeft te maken over de verlenging van het grafrecht. De exacte locatie van een graf is altijd terug te vinden met GPS-coördinaten. Bij de aanschaf van een natuurgraf geeft u aan of u een graf wilt voor 1 persoon of 2 personen. In ieder graf kunnen 3 vergankelijke asbussen worden geplaatst.

Urnenornament

U kunt de as van een overledene ook in een urnenornament laten plaatsen. De gemeente heeft allerlei mooie ornamenten beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de beheerder.

Bijzondere wens?

Hebt u een bijzondere wens? Wilt u een speciale plek of een speciale ceremonie? Neem dan contact op met de beheerder van de gedenkparken. Alles is bespreekbaar.