Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden hebt u in korte tijd veel te regelen. Zo moet u binnen 6 dagen na het overlijden aangifte doen.

Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte, maar u mag dat als naaste ook zelf doen.

Aangifte van overlijden doet u aan de balie van de gemeente

U kunt hiervoor een afspraak maken of binnenlopen tussen 8.30 en 11.00 uur.

Meenemen bij de aangifte

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Een verklaring van overlijden afgegeven door de arts
  • Wanneer van toepassing: trouwboekje van de overledene

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag op te sturen.

Meer informatie

Begrafenisondernemer of uitvaartverzorger?

Bent u begrafenisondernemer of uitvaartverzorger? Lees wat u moet doen om aangifte te doen van overlijden.