Zoekresultaten

557 resultaten voor ‘’

 • Veelgestelde vragen maaibeleid

  04 juli 2019

  Om meer biodiversiteit te krijgen, maaien wij minder vaak binnen de gemeente. Door het groen anders in te richten en bermen uit te breiden, kunnen er plantensoorten groeien waar bijen en vlinders op af komen. Het kan zijn dat u hier vragen over heeft. Daarom hebben we de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij gezet.

 • Oplaadpunten voor elektrisch voertuig

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de openbare oplaadpunten voor elektrische en hybride voertuigen in de gemeente Zutphen. Ook leest u hier hoe u een oplaadpunt op de openbare weg kunt aanvragen.

 • Anterieure overeenkomsten Windpark IJsselwind

  15 augustus 2019

  Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel, anterieure overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening zijn gesloten.

 • Aanmeldformulier evenementenkalender 2020

  Met dit formulier meldt u uw evenement aan voor de evenementenkalender 2020.

 • Drukbezochte inloopavond over Poort van Zuid

  Veel omwonenden en ondernemers bezochten op 14 maart 2018 de inloopbijeenkomst van het gebied Poort van Zuid. Ze gingen in gesprek met elkaar, met de aanwezige wethouders en met medewerkers van de gemeente over de eerste resultaten van de onderzoeken. Een aantal onderzoeken loopt nog. Daarom was het nog te vroeg om verder te gaan met de eerder gemaakte scenario’s. Dat kan pas als we de resultaten hebben van alle onderzoeken.

 • 's Gravenhof

  Knop Gravenhof We maken van het 's Gravenhof dé culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen.

 • Bezuinigingen

  12 augustus 2019

  Wij moeten als gemeente bezuinigen. In juni 2018 bleek dat de financiële tegenvallers in het Sociaal Domein groter waren dan voorzien. Om zo snel mogelijk financieel gezond te worden, zijn er keuzes nodig.

 • Informatieavond Poort van Zuid 15 april 2019

  Op maandag 15 april 2019 bezochten veel omwonenden en ondernemers de informatieavond over Poort van Zuid. Wethouder Annelies de Jonge en planoloog Arjan Groen presenteerden tijdens deze avond de plannen en het schetsontwerp van ’s Gravenhof. Daarnaast was er een informatiemarkt met verschillende stands.

 • presentatie 15 april 2019

  pdf, 6MB
 • Bijeenkomst 's Gravenhof 20 april 2017

  pdf, 653kB

  De opbrengst van de verkennende bijeenkomst over een nieuwe inrichting van het plein 'sGravenhof.

 • Bijeenkomst Poort van Zuid 15 mei 2017

  pdf, 1MB

  De opbrengst van de verkennende bijeenkomst over de herinrichting van het gebied Poort van Zuid op 15 mei 2017.

 • Bijeenkomst scenario's Poort van zuid en schets 's Gravenhof 15 juni 2017

  pdf, 1MB

  Opbrengst bijeenkomst 15 juni over Poort van Zuid in de Walburgiskerk.

 • Digitaal

  08 augustus 2019
 • Markten

  In de gemeente Zutphen zijn 3 warenmarkten: op woensdag, donderdag en zaterdag.

 • Gevaarlijk gedrag van een hond melden

  Bent u gebeten door een hond? Is uw hond gebeten door een andere hond of maakt u gevaarlijk en agressief gedrag van een hond mee? Meld het ons.

 • Zorgwoning

 • Wegwerkzaamheden

  Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Zutphen en Warnsveld.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

  Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.

 • Van omgevingsvisie tot omgevingsplan

  Landelijk gebied_300_158 In 2015 is de visie ‘Landelijk Gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap’ vastgesteld. Met deze visie willen we aangeven hoe we in de toekomst met het landelijk gebied binnen onze gemeente omgaan. Een uitwerking van de visie is het Omgevingsplan Landelijk gebied.

 • Openingstijden

  Openingstijden van het stadhuis en ons kantoor aan de Henri Dunantweg.

 • Jeugdteam

  Bij de jeugdconsulenten van ons Jeugdteam kunt u terecht met vragen of advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

 • Het ontwerp voor Deventerweg

  24 juli 2019

  Tijdens de bijeenkomst met omwonenden op 18 juni presenteerde de projectorganisatie en de klankbordgroep het ontwerp voor de Deventerweg. Dit ontwerp werd positief ontvangen.

 • Ontwerpsaneringsprogramma Warnsveld en IJsselkade

  24 juli 2019

  Dit ontwerpsaneringsprogramma ligt van 26 juli tot en met 5 september ter inzage.

 • Herinrichting Deventerweg

  Deventerweg 2 We gaan de Deventerweg opnieuw inrichten. Het gaat om het deel tussen de Van der Capellenlaan en de rotonde bij de Coehoornsingel. De snelheid van het autoverkeer moet omlaag en de weg moet veiliger worden voor fietsers. De bestrating zelf wordt ook vernieuwd. Ook is onderhoud van de weg nodig en moet het riool vervangen worden.

 • Klankbordgroep Herinrichting Deventerweg

  De kernwaarden van de gemeente waren bij de eerste 3 bewonersbijeenkomsten onvoldoende duidelijk. Om dit verder met de omwonenden uit te werken is met de bewoners gekozen om dit in een kleinere groep verder uit te werken. Deze klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 omwonenden en vertegenwoordigers van de bomenstichting en Fietsersbond Zutphen.

 • Terugblikken op bewonersbijeenkomsten

  24 juli 2019

  Er zijn 4 bewonersbijeenkomsten geweest tussen september 2017 en juni 2019.

 • Sproeiverbod door waterschap Rijn en IJssel vanwege extreme droogte

  19 juli 2019

  In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vandaag bekend gemaakt.

 • Wethouder Laura Werger

  Laura Werger (VVD) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was eerder wethouder, raadslid en fractievoorzitter in Gouda.

 • Wethouder Mathijs ten Broeke

  Mathijs ten Broeke (SP) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Sinds 2014 is hij actief in de gemeenteraad van Zutphen.

 • Wethouder Harry Matser

  Harry Matser (Groen Links) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Hij heeft een achtergrond in rechtspraak en gezondheidszorg.

 • Burgemeester Annemieke Vermeulen

  Annemieke Vermeulen (VVD) is vanaf 23 december 2016 burgemeester van de gemeente Zutphen.

 • Wethouder Annelies de Jonge

  Annelies de Jonge (PvdA) is sinds december 2013 wethouder in Zutphen. Zij was vanaf 2010 raadslid in Zutphen. Ze werkte ook voor het opleidingsinstituut van het landelijk partijbureau van de PvdA.

 • Besluitenlijst 9 april

  pdf, 130kB
 • Besluitenlijst 2 van 2 april

  pdf, 98kB
 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier of u in aanmerking komt.

 • Ondersteuning voor de ondernemer

  Heeft u een eigen bedrijf en hebt u financiële problemen? Hebt u schulden? Wij kunnen u adviseren en ondersteunen.

 • Bijstand aanvragen

  Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociale minimum.

 • Senioren en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

  Ben u senior of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En komt u niet in aanmerking voor een IOAW-uitkering? Dan kan een bijstanduitkering misschien helpen.

 • WMO Zorg-loket

  Leven met een beperking geeft soms problemen in het dagelijks leven. Wij helpen het vinden van een oplossing via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Aangepast vervoer

  Bent u niet meer zo mobiel? Als u problemen heeft om u te verplaatsen, dan kunt u zich bij ons melden. Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is.

 • Huishoudelijke hulp

  Heeft u moeite met het huishuishouden, zoals bijvoorbeeld met schoonmaken of de was? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u zich bij ons melden.

 • Rolstoel

  Heeft u moeite met lopen en heeft u daarom een rolstoel nodig? Dan kunt u zich bij ons melden. Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is.

 • GGD-onderzoek: niet meer kanker in Eefde dan gemiddeld

  11 juli 2019

  De GGD Noord- en Oost-Gelderland voerde een kankerclusteronderzoek uit in opdracht van de gemeenten Lochem en Zutphen vanwege zorgen van bewoners in Eefde-West over hun gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat er niet meer kanker in Eefde voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Ook waren er zorgen over het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan de Mettrayweg. De gemeenten lieten daarom ook grondwatermetingen uitvoeren waarbij ook eerdere bodemonderzoeken uit het gebied zijn betrokken. Uit de metingen blijkt dat het grondwater voldoet aan de drinkwaternorm.

 • 2019 GGD beoordeling bodemwater deel Eefde west

  11 juli 2019, pdf, 189kB
 • 2019 Reomas emissies rapport ODRA

  11 juli 2019, pdf, 2MB
 • 20190603 Eindrapport GGD NOG kankercluster Eefde juni 2019 V14-1

  11 juli 2019, pdf, 1MB
 • 2019 grondwateronderzoek Rapport Tauw Eefde West

  11 juli 2019, pdf, 2MB
 • 2019 rapportage ODRA lucht alle bedrijven metingen irt vergunningen-1

  11 juli 2019, pdf, 240kB
 • 2019 GGD beoordeling reomas versie2

  11 juli 2019, pdf, 321kB
 • Meldingen over openbare ruimte

  Is er iets kapot op straat, de stoep of in het groen? Heeft u ergens last van, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan online bij ons.

 • Hond en veiligheid

  De eigenaar van een hond zorgt ervoor dat de hond de juiste opvoeding en verzorging krijgt. Goede omgangsvormen vergroten het plezier van de eigenaar, de hond én van de omgeving. Hieronder leest u enkele tips om veilig met uw eigen hond of met die van anderen om te gaan.

 • Hond uitlaten

  Heeft u een hond? In Zutphen en Warnsveld zijn 17 gebieden waar u de hond los mag laten lopen. Op andere plekken moet de hond zijn aangelijnd. Ook geldt in de hele gemeente opruimplicht. Op deze pagina leest u meer over de losloopgebieden en beantwoorden wij veel gestelde vragen.

 • Besluitenlijst 2 juli

  pdf, 128kB
 • Nieuwbouw Leesten-Oost

  quirijn-leesten-oost-zutphen-2 In Leesten-Oost worden koop- en vrije sector huurwoningen gebouwd. Er is een grote variatie in typewoning en in prijsklassen.

 • Nieuwbouw Park Helbergen

  parkhelbergen295x107-2 Omwonenden en andere betrokken inwoners hebben samen met de gemeente meegedacht over de invulling van Park Helbergen. Dit gebied ligt tussen de Vierakkerse Laak, de IJsseldijk, de Waarden en de Laan naar Eme.

 • Woonvisie Zutphen is vastgesteld

  09 juli 2019

  De gemeenteraad zegt ‘ja’ tegen de koers van het college voor het wonen en de woonomgeving in de gemeente Zutphen voor de komende 6 jaar. In de raadsvergadering van 8 juli is de beleidsvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ 2019-2024, vastgesteld. Inclusief 2 amendementen.

 • Werkers in de wijk - Waterkwartier

 • Bewonersorganisaties in het Centrum

 • Met wethouder in gesprek

  23 mei 2019

  Heeft u een vraag voor een van de wethouders? Of wilt u eens met een van hen van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Dan bent u vanaf dinsdag 28 mei iedere week welkom bij het spreekuur van de wethouders.

 • Nieuwbouw Hof van Wesse

  hof van wesse 295 x 107 Op de voormalige sportvelden van het jeugdgevangenisterrein komen 80 woningen. De naam van het plan is Hof van Wesse.

 • Ontheffing parkeerverbod

  In het centrum mag u het voertuig niet buiten de vakken parkeren. Ook mag u uw voertuig niet parkeren voor een garage of uitrit. Is dit toch noodzakelijk? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Met een bewijs van garantstelling stelt u zich garant voor de eventuele kosten of schulden, gemaakt door een buitenlandse bezoeker die een visum moet hebben. U kunt ook melden dat u bezoekers uit een visumland in Nederland wilt uitnodigen en een slaapplaats wilt bieden.

 • Samen zonne-energie opwekken

  Is uw woning niet geschikt voor zonnepanelen, maar wilt u wel zonne-energie opwekken? Dan kunt u dit samen met anderen doen. In Zutphen zijn hiervoor verschillende mogelijkheden.

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Als u in het buitenland bent getrouwd, moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Maak hiervoor een afspraak.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Maak hiervoor een afspraak.

 • Besluitenlijst 25 juni

  pdf, 116kB
 • Monique Stouten nieuwe gemeentesecretaris gemeente Zutphen

  03 juli 2019

  Monique Stouten is door het college van burgemeester en wethouders benoemd als nieuwe gemeentesecretaris van Zutphen. Per 1 september begint zij in deze functie. Op dit moment is ze werkzaam als directeur Bedrijfsvoering bij de provincie Overijssel.

 • Inkoop WMO Huishoudelijke zorg (HZ1 en HZ2)

  Wilt u als organisatie deelnemen aan het inkoopproces Huishoudelijke Hulp 1 en 2 (HZ1 EN HZ2)? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

 • Procesdocument huishoudelijk zorg 1 en 2 obv OpenHousemodel116994 met wijzigingen

  pdf, 625kB
 • Klacht

 • Gidie Ritzerveld

  Zvdt Verhaal Gidie - 300x100 Gidie is actief voor duurzaamheid en werkgelegenheid. En vooral voor de combinatie van die twee. Hij doet dat voor de Werkmakers (waarvan hij mede initiatiefnemer is) en als procesbegeleider/ondersteuner bij De Groene Marke.

 • Ontwikkelingen in het landelijk gebied

  Screenshot landelijk gebied_300_158 Hoe is het landschap rond Zutphen gevormd en welke ontwikkelingen zijn er mogelijk? Wij laten het u zien op een interactieve kaart.

 • Want wij zijn de toekomst

  12 juni 2019

  wij zijn de toekomst kader Onder dat motto presenteerden leerlingen van het Isendoorn College een zelf gemaakt filmpje over een duurzame toekomst in Zutphen.

 • Duurzame tips!

  De gemeente Zutphen wilt in de toekomst duurzamer zijn door geheel van het aardgas af te gaan, maar hoe kun jij voorlopig al duurzamer bezig gaan? Hier zijn 6 tips om jou alvast op weg te helpen!

 • Bestrijding eikenprocessierups

  27 juni 2019

  De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar veel overlast. Wij bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren. Bomen op plekken waar veel mensen langskomen, zoals woonwijken en scholen, behandelen wij als eerste.

 • Kaart eikenbomen

  pdf, 14MB

  Een overzicht van de locaties van eikenbomen binnen onze gemeente.

 • Antwoorden op veel gestelde vragen

  Heeft u een vraag over het omgevingsplan, of over het proces om te komen tot het definitieve plan? Wij hebben vragen die gesteld zijn tijdens de inloopbijeenkomst in juni, met de antwoorden, op een rij gezet.

 • Duurzame wijken in Zutphen

  afbeelding gaspit kookplaat Zutphen wil energieneutraal zijn. Waarom duurzaam en waarom stoppen met aardgas?

 • In augustus starten nieuwe vervoerders in Zutphen

  26 juni 2019

  Per 1 augustus zijn Noot en TCR de nieuwe vervoerders voor het leerlingen-, jeugdwet en Wmo-dagbestedingsvervoer. Sinds augustus 2017 voerde PlusOV deze taak uit. Wij besloten in november 2018 het vervoer niet meer door PlusOV uit te laten voeren. De regionale vervoerscentrale blijft het vraagafhankelijk vervoer (voorheen regiotaxi) uitvoeren voor Zutphen. Gebruikers, ouders, verzorgers en scholen worden geïnformeerd over de nieuwe vervoerders.

 • Winkels

  De winkels in de gemeente Zutphen zijn op de normale winkeltijden geopend. Een groot aantal winkels is op maandagochtend gesloten. Koopavond is op vrijdag. De laatste zondag van de maand is het koopzondag.

 • Nevenfuncties Harry Matser

  26 juni 2019
 • Harry Matser nevenfuncties 25-6-2019

  26 juni 2019, pdf, 7kB
 • Besluitenlijst 18 juni

  pdf, 105kB
 • Contact

  Hoe kunt u ons bereiken?

 • Buurtsportcoach helpt inwoners met beperking met sporten en bewegen

  25 juni 2019

  Wij en vijf andere gemeenten uit de Stedendriehoek willen sporten en bewegen voor mensen met een beperking makkelijker maken. Lokale buurtsportcoaches en een regiocoach gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te bewegen en sporten.

 • Omwonenden delen mee in winst windpark IJsselwind

  21 juni 2019

  Hoe wordt de winst van de drie beoogde windturbines van het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind gedeeld met de omgeving? Over die vraag zijn alle betrokken partijen het op hoofdlijnen eens geworden. Direct omwonenden krijgen een individuele financiële vergoeding. Daarnaast ontvangen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven jaarlijks een bijdrage vanuit het windpark. Dat is het resultaat van gesprekken met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad die speciaal voor dit windplan zijn opgericht.

 • Windenergie

  Windenergie is een schone duurzame energiebron. In Zutphen staan op bedrijventerrein De Mars 3 windturbines. Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het plan om in de regio Stedendriehoek een windenergieproject te realiseren. Hieronder leest u er meer over.

 • Melding openbare ruimte

  Met dit formulier kan een melding over de openbare ruimte worden gedaan.

 • Gaat u op vakantie? Voorkom dan woninginbraak

  19 juni 2019

  De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd om er even tussenuit te gaan. Het is ook een tijd waarin inbrekers vaak toeslaan. De politie doet er samen met de gemeente en woningcorporaties veel aan om inbraak te voorkomen. Maar wat kunt u zelf doen?

 • Meedoen in Zutphen voor kinderen

  Kinderen in Zutphen en Warnsveld kunnen op verschillende manieren geld krijgen om mee te doen met sportieve of culturele activiteiten.

 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig; een klein evenement hoeft u alleen te melden.

 • Besluitenlijst 11 juni

  pdf, 115kB
 • Burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De belangrijkste taak is het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van het college. Ieder collegelid heeft zijn/haar eigen taakgebied.

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.

 • Groen licht Zonnepark Revelhorst

  18 juni 2019

  zonnepanelen Lokale en goedkopere groene stroom voor Zutphen. "Een mooi plan dat op doordachte wijze wordt ingepast in het gebied."

 • Groen licht voor Zonnepark Revelhorst

  17 juni 2019

  Tot vorige week bestond de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst bij de Raad van State. Er is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat betekent dat er groen licht is voor het realiseren van Zonnepark Revelhorst.

 • Besluitenlijst 3 juni

  pdf, 114kB
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

 • Uitnodiging burgemeester en wethouders

Verfijn uw zoekopdracht

Paginatype

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina