Zoekresultaten

557 resultaten voor ‘’

 • Nieuwbouw Leesten-Oost

  quirijn-leesten-oost-zutphen-2 In Leesten-Oost worden koop- en vrije sector huurwoningen gebouwd. Er is een grote variatie in typewoning en in prijsklassen.

 • 2019 GGD beoordeling bodemwater deel Eefde west

  11 juli 2019, pdf, 189kB
 • 2019 rapportage ODRA lucht alle bedrijven metingen irt vergunningen-1

  11 juli 2019, pdf, 240kB
 • 2019 GGD beoordeling reomas versie2

  11 juli 2019, pdf, 321kB
 • 20190603 Eindrapport GGD NOG kankercluster Eefde juni 2019 V14-1

  11 juli 2019, pdf, 1MB
 • 2019 grondwateronderzoek Rapport Tauw Eefde West

  11 juli 2019, pdf, 2MB
 • 2019 Reomas emissies rapport ODRA

  11 juli 2019, pdf, 2MB
 • Meldingen over openbare ruimte

  Is er iets kapot op straat, de stoep of in het groen? Heeft u ergens last van, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan online bij ons.

 • Hond en veiligheid

  De eigenaar van een hond zorgt ervoor dat de hond de juiste opvoeding en verzorging krijgt. Goede omgangsvormen vergroten het plezier van de eigenaar, de hond én van de omgeving. Hieronder leest u enkele tips om veilig met uw eigen hond of met die van anderen om te gaan.

 • Hond uitlaten

  Heeft u een hond? In Zutphen en Warnsveld zijn 17 gebieden waar u de hond los mag laten lopen. Op andere plekken moet de hond zijn aangelijnd. Ook geldt in de hele gemeente opruimplicht. Op deze pagina leest u meer over de losloopgebieden en beantwoorden wij veel gestelde vragen.

 • WMO Zorg-loket

  Leven met een beperking geeft soms problemen in het dagelijks leven. Wij helpen het vinden van een oplossing via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Ondersteuning voor de ondernemer

  Heeft u een eigen bedrijf en hebt u financiële problemen? Hebt u schulden? Wij kunnen u adviseren en ondersteunen.

 • GGD-onderzoek: niet meer kanker in Eefde dan gemiddeld

  11 juli 2019

  De GGD Noord- en Oost-Gelderland voerde een kankerclusteronderzoek uit in opdracht van de gemeenten Lochem en Zutphen vanwege zorgen van bewoners in Eefde-West over hun gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat er niet meer kanker in Eefde voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Ook waren er zorgen over het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan de Mettrayweg. De gemeenten lieten daarom ook grondwatermetingen uitvoeren waarbij ook eerdere bodemonderzoeken uit het gebied zijn betrokken. Uit de metingen blijkt dat het grondwater voldoet aan de drinkwaternorm.

 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier of u in aanmerking komt.

 • Bijstand aanvragen

  Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociale minimum.

 • Senioren en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

  Ben u senior of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En komt u niet in aanmerking voor een IOAW-uitkering? Dan kan een bijstanduitkering misschien helpen.

 • Aangepast vervoer

  Bent u niet meer zo mobiel? Als u problemen heeft om u te verplaatsen, dan kunt u zich bij ons melden. Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is.

 • Huishoudelijke hulp

  Heeft u moeite met het huishuishouden, zoals bijvoorbeeld met schoonmaken of de was? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u zich bij ons melden.

 • Rolstoel

  Heeft u moeite met lopen en heeft u daarom een rolstoel nodig? Dan kunt u zich bij ons melden. Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is.

 • Besluitenlijst 9 april

  pdf, 130kB
 • Besluitenlijst 2 van 2 april

  pdf, 98kB
 • Wethouder Laura Werger

  Laura Werger (VVD) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was eerder wethouder, raadslid en fractievoorzitter in Gouda.

 • Wethouder Harry Matser

  Harry Matser (Groen Links) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Hij heeft een achtergrond in rechtspraak en gezondheidszorg.

 • Burgemeester Annemieke Vermeulen

  Annemieke Vermeulen (VVD) is vanaf 23 december 2016 burgemeester van de gemeente Zutphen.

 • Wethouder Annelies de Jonge

  Annelies de Jonge (PvdA) is sinds december 2013 wethouder in Zutphen. Zij was vanaf 2010 raadslid in Zutphen. Ze werkte ook voor het opleidingsinstituut van het landelijk partijbureau van de PvdA.

 • Wethouder Mathijs ten Broeke

  Mathijs ten Broeke (SP) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Sinds 2014 is hij actief in de gemeenteraad van Zutphen.

 • Klankbordgroep Herinrichting Deventerweg

  De kernwaarden van de gemeente waren bij de eerste 3 bewonersbijeenkomsten onvoldoende duidelijk. Om dit verder met de omwonenden uit te werken is met de bewoners gekozen om dit in een kleinere groep verder uit te werken. Deze klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 omwonenden en vertegenwoordigers van de bomenstichting en Fietsersbond Zutphen.

 • Terugblikken op bewonersbijeenkomsten

  24 juli 2019

  Er zijn 4 bewonersbijeenkomsten geweest tussen september 2017 en juni 2019.

 • Sproeiverbod door waterschap Rijn en IJssel vanwege extreme droogte

  19 juli 2019

  In de twee droogste gebieden van Nederland, Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 18 juli verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Dit hebben de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vandaag bekend gemaakt.

 • Herinrichting Deventerweg

  Deventerweg 2 We gaan de Deventerweg opnieuw inrichten. Het gaat om het deel tussen de Van der Capellenlaan en de rotonde bij de Coehoornsingel. De snelheid van het autoverkeer moet omlaag en de weg moet veiliger worden voor fietsers. De bestrating zelf wordt ook vernieuwd. Ook is onderhoud van de weg nodig en moet het riool vervangen worden.

 • Het ontwerp voor Deventerweg

  24 juli 2019

  Tijdens de bijeenkomst met omwonenden op 18 juni presenteerde de projectorganisatie en de klankbordgroep het ontwerp voor de Deventerweg. Dit ontwerp werd positief ontvangen.

 • Besluitenlijst 16 april

  pdf, 108kB
 • Besluitenlijst 9 april

  pdf, 104kB
 • Ontwerpsaneringsprogramma Warnsveld en IJsselkade

  24 juli 2019

  Dit ontwerpsaneringsprogramma ligt van 26 juli tot en met 5 september ter inzage.

 • Jeugdteam

  Bij de jeugdconsulenten van ons Jeugdteam kunt u terecht met vragen of advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

 • Openingstijden

  Openingstijden van het stadhuis en ons kantoor aan de Henri Dunantweg.

 • Van omgevingsvisie tot omgevingsplan

  Landelijk gebied_300_158 In 2015 is de visie ‘Landelijk Gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap’ vastgesteld. Met deze visie willen we aangeven hoe we in de toekomst met het landelijk gebied binnen onze gemeente omgaan. Een uitwerking van de visie is het Omgevingsplan Landelijk gebied.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

  Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.

 • Zorgwoning

 • Gevaarlijk gedrag van een hond melden

  Bent u gebeten door een hond? Is uw hond gebeten door een andere hond of maakt u gevaarlijk en agressief gedrag van een hond mee? Meld het ons.

 • Wegwerkzaamheden

  Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Zutphen en Warnsveld.

 • Contact

  Hoe kunt u ons bereiken?

 • Markten

  In de gemeente Zutphen zijn 3 warenmarkten: op woensdag, donderdag en zaterdag.

 • Digitaal

  08 augustus 2019
 • Bijeenkomst Poort van Zuid 15 mei 2017

  pdf, 1MB

  De opbrengst van de verkennende bijeenkomst over de herinrichting van het gebied Poort van Zuid op 15 mei 2017.

 • Bijeenkomst scenario's Poort van zuid en schets 's Gravenhof 15 juni 2017

  pdf, 1MB

  Opbrengst bijeenkomst 15 juni over Poort van Zuid in de Walburgiskerk.

 • Bijeenkomst 's Gravenhof 20 april 2017

  pdf, 653kB

  De opbrengst van de verkennende bijeenkomst over een nieuwe inrichting van het plein 'sGravenhof.

 • presentatie 15 april 2019

  pdf, 6MB
 • Informatieavond Poort van Zuid 15 april 2019

  Op maandag 15 april 2019 bezochten veel omwonenden en ondernemers de informatieavond over Poort van Zuid. Wethouder Annelies de Jonge en planoloog Arjan Groen presenteerden tijdens deze avond de plannen en het schetsontwerp van ’s Gravenhof. Daarnaast was er een informatiemarkt met verschillende stands.

 • 's Gravenhof

  Knop Gravenhof We maken van het 's Gravenhof dé culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen.

 • Drukbezochte inloopavond over Poort van Zuid

  Veel omwonenden en ondernemers bezochten op 14 maart 2018 de inloopbijeenkomst van het gebied Poort van Zuid. Ze gingen in gesprek met elkaar, met de aanwezige wethouders en met medewerkers van de gemeente over de eerste resultaten van de onderzoeken. Een aantal onderzoeken loopt nog. Daarom was het nog te vroeg om verder te gaan met de eerder gemaakte scenario’s. Dat kan pas als we de resultaten hebben van alle onderzoeken.

 • Bezuinigingen

  12 augustus 2019

  Wij moeten als gemeente bezuinigen. In juni 2018 bleek dat de financiële tegenvallers in het Sociaal Domein groter waren dan voorzien. Om zo snel mogelijk financieel gezond te worden, zijn er keuzes nodig.

 • Aanmeldformulier evenementenkalender 2020

  Met dit formulier meldt u uw evenement aan voor de evenementenkalender 2020.

 • Aanvraag Evenementenvergunning

  Formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

 • Anterieure overeenkomsten Windpark IJsselwind

  15 augustus 2019

  Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel, anterieure overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening zijn gesloten.

 • Oplaadpunten voor elektrisch voertuig

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de openbare oplaadpunten voor elektrische en hybride voertuigen in de gemeente Zutphen. Ook leest u hier hoe u een oplaadpunt op de openbare weg kunt aanvragen.

 • Veelgestelde vragen maaibeleid

  04 juli 2019

  Om meer biodiversiteit te krijgen, maaien wij minder vaak binnen de gemeente. Door het groen anders in te richten en bermen uit te breiden, kunnen er plantensoorten groeien waar bijen en vlinders op af komen. Het kan zijn dat u hier vragen over heeft. Daarom hebben we de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij gezet.

Verfijn uw zoekopdracht

Paginatype

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina