Zoekresultaten

562 resultaten voor ‘’

 • Aanvraagformulier bewindvoeringskosten Nugger

  pdf, 183kB
 • Inwoners

  De officiële website van de gemeente Zutphen. Online aanvragen, online afspraak maken en meer voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Als u een laag inkomen hebt, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 • 14 0575

  Informatie over ons telefoonnummer.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet (meer) woont? Krijgt u bijvoorbeeld steeds post van oude bewoners of weigert iemand zich uit te schrijven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

 • Opknapbeurt voor Bourgonjetoren en stadsmuur

  17 mei 2019

  De buitenzijde van de Bourgonjetoren en de stadsmuur aan de Waterstraat worden gerestaureerd. Dit is nodig om verder verval van de toren en de muur tegen te gaan. De werkzaamheden starten op 24 mei en duren naar verwachting tot eind september.

 • Kanonsdijk/ Weg naar Voorst/ pleinen

  19 februari 2019

  Met de aanleg van de rondweg N345 – De Hoven gaat het regionale verkeer straks niet langer door De Hoven. De rondweg wordt via de Kanonsdijk verbonden met de binnenstad. De Kanonsdijk krijgt dan ook een nieuwe inrichting. Op de Weg naar Voorst verdwijnt het doorgaande verkeer. Ook dit vraagt om een herinrichting. Daarnaast komen er in De Hoven twee nieuwe pleinen: het Hertog van Gelreplein en - op de plek van het huidige 'verkeersknooppunt' - het IJsselplein.

 • Energielabel

  Gaat u uw woning verkopen of verhuren? Dan heeft u een energielabel nodig. Wilt u weten welk (voorlopig) energielabel uw huis heeft?

 • Toegankelijkheid

  05 april 2019

  Gemeente Zutphen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 • Watervergunning

  Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.

 • Cleantech Center start met podcastkanaal over duurzaamheid

  06 december 2018

  cleantech klein Het Cleantech Center in Zutphen is gestart met een podcastkanaal. Via dat kanaal worden ontwikkeingen over duurzaamheid en de energietransitie gedeeld.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

  21 maart 2019

  Hier vindt u de uitslagen van de verkiezingen in de gemeente Zutphen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, die gehouden zijn op 20 maart 2019.

 • Milieuklacht over een bedrijf

  Heeft u last van geluid, geur of stof van een bedrijf in uw buurt? Dan kunt u een milieuklacht indienen.

 • Mijn gemeente

  Via Mijn Gemeente kunt u de voortgang van uw vragen en meldingen volgen. Hiervoor vragen wij u om eenmalig een account aan te maken en die te koppelen aan uw DigiD. U kunt dit account op elk moment zelf verwijderen of wijzigen, zonder gevolgen voor uw DigiD.

  Als u geen account aanmaakt voor Mijn Gemeente, dan kunt u wel online zaken doen met de gemeente via DigiD, maar de afhandeling van uw vragen of meldingen kunt u niet online volgen.

  DigiD
  Heeft u geen Digid? Ga dan naar www.digig.nl voor meer informatie en het aanvragen van een DigiD-inlogcode.

 • Stand van zaken Zutphen Energieneutraal

  pdf, 685kB

  Een rapportage van de stand van zaken van de ambitie Zutphen energieneutraal 2030. Elk jaar bekijken we waar we staan op weg naar een energieneutrale gemeente. We zijn begonnen met meten in 2008. Deze rapportage laat opnieuw een afname in het energieverbruik zien en een toename in de lokale opwekking van duurzame energie.

 • Klacht of bezwaar

  Is er iets kapot in uw buurt of heeft u overlast? Heeft u een klacht over de gemeente of bent u het niet eens met een besluit?

 • Uw rechten en plichten in de bijstand

  Lees hier wat wij van u verwachten als u een bijstandsuitkering heeft en wat u van ons mag verwachten.

 • Derde zonnepark ZutphenEnergie van start

  04 maart 2019

  3e park klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Zaterdag 17 november onthulden de leden van Zonnepark Zutphen Zuid een spandoek, waarna de bouw kon beginnen. Installateurs leggen 580 panelen op het dak van de Vrije School.

 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

  Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Dan heeft u meer kansen op een opdracht van de gemeente Zutphen. Wij hebben dit vastgelegd in ons inkoopbeleid. Om te weten welke lokale ondernemers zaken met ons willen doen, ontwikkelden wij de Portal voor lokale ondernemers (plo.zutphen.nl). Bent u ondernemer in de civiel- en cultuurtechnische werken, dan kunt u bij de groslijst terecht.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen.

 • Aantrekkelijker maken centrum noord

  In het noordelijk deel van het centrum wordt gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Zutphen. We zijn in 2018 gestart met de herinrichting van de Nieuwstad. Ook is een project gestart in het gebied rondom de St. Janskerk: Klein Vaticaan genoemd. Allemaal ontwikkelingen die er samen voor moeten zorgen dat ook dit stukje Zutphen weer mooier wordt.

 • Mathijs ten Broeke nevenfuncties 1-1-2019

  23 januari 2019, pdf, 11kB
 • Richard Ruseler

  Richard Ruseler_300_106 En weer zijn er nieuwe energiecoaches in aantocht. Vijf nieuwe mensen willen mede inwoners van Zutphen en Warnsveld helpen met energiebesparing in huis. Een van hen is Richard Ruseler. “De tijd is rijp voor verduurzaming..."

 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 36kB
 • aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten 2019

  28 december 2018, pdf, 217kB
 • Activiteitenplan jeugdverenigingen

  04 september 2014, doc, 59kB
 • Camperplaatsen

  In Zutphen is 1 locatie waar u met een camper kunt overnachten. Deze ligt aan de Houtwal, achter het politiebureau. Er is elektra en water, maar geen afstortplaats.

 • Fotoalbum IJsselkade, zo wordt het

  Tekeningen van hoe de IJsselkade eruit komt te zien

 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 37kB
 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Aanvraag Evenementenvergunning

  Formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

 • Zutphen aardgasvrij: daar tekenen we voor

  28 augustus 2018

  20180824 ondertekening Zutphen van de Toekomst_knop Bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark, ZutphenEnergie, Alliander, Waterschap Rijn en IJssel, Woonbedrijf ieder1 en gemeente schreven vandaag hun naam op een tekening van ‘Zutphen van de Toekomst’. Doel: plannen voor aardgasvrije buurten.

 • Wijzigingsformulier Participatiewet 2019

  pdf, 142kB

  Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonsgegevens, woonsituatie, vakantie, inkomen, vermogen, studie, beëindiging uitkering door.

 • Def Bestuursopdracht Dagbesteding

  pdf, 120kB
 • bijlage 4 - Conversietabel met tarieven

  pdf, 245kB
 • Gedenkteken voor slachtoffer zinloos geweld of verkeer

  Alleen als u een nabestaande bent, kunt u een verzoek indienen voor een tijdelijk of langdurig gedenkteken.

 • Verjaring van gemeentegrond

  Tijdens het project snippergroen werkt de gemeente Zutphen bij de toetsing van verjaring met onderstaande uitgangspunten, gebaseerd op de landelijke wetgeving.

 • Fotoalbum oude IJsselbrug

  Foto's door kunstfotograaf Hettema van de werkzaamheden aan de oude IJsselbrug. De nieuwste foto's staan vooraan.

 • Kansspelen

  Voor het organiseren van een kansspel heeft u soms een vergunning nodig. In andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Intakegesprek voor (nieuwe) horecaondernemers

  Start u een horecaonderneming? Dan ontmoet een medewerker van het team Veiligheid u graag persoonlijk.

 • Waarom werken we zo?

  Lokaal wordt opnieuw ontdekt als de verbindende kracht in de netwerksamenleving.

 • Besluitenlijst 1 van 23 april

  pdf, 118kB
 • Energiegesprekken met een paar buren tegelijk

  groepsgesprek klein John Wolthuis bood als energiecoach bij ZutphenEnergie een groepsgesprek aan met meer buren tegelijk. Dit beviel hem en de buren die deelnamen zo goed, dat hij het vaker aan gaat bieden.

 • Vragen over aardgasvrij

  vraagtekens vragen vraag Een toekomst zonder aardgas, wat betekent dat voor u? Hier enkele vragen en antwoorden.

 • Parkeerontheffing en bezoekerspas blauwe zone

  Bewoners en bedrijven in een gebied met een beperkte parkeerduur (een blauwe parkeerzone) kunnen een parkeerontheffing krijgen. Deze is drie jaar geldig. De ontheffing is gekoppeld aan het kenteken van uw auto. Per ontheffing zijn meerdere kentekens mogelijk. U kunt per adres ook 1 bezoekerspas voor de blauwe zone aanvragen. Deze is niet gekoppeld aan een kenteken.

 • Opbrengst bijeenkomst 's Gravenhof 20 april 2017

  pdf, 653kB

  De opbrengst van de verkennende bijeenkomst over een nieuwe inrichting van het plein 'sGravenhof.

 • verslag Fysieke overlegtafel 29 augustus 2017 vastgesteld

  pdf, 135kB

  Het vastgestelde verslag van 29 augustus 2017

 • Vluchtelingenopvang

  Wij vinden het belangrijk om aan vluchtelingen een plek te bieden. Dat doen wij in het asielzoekerscentrum Voorsterallee. Ook vangen wij alleenstaande (minderjarige) vluchtelingen op.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben.

 • 1e Kwartaalrapportage financieel overzicht

  pdf, 176kB
 • Ideeën die werkelijkheid zijn geworden

  2 verhalen over ideeën die ontstonden in de buurt en uitgevoerd zijn. De Stadsboomgaard Zutphen en het Kersenlaantje bij de Weg naar Vierakker.

 • Bezoekers

 • Begroting en jaarverslag

  Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

 • De vergaderdata in 2018

  In 2018 zijn 9 vergaderingen van de fysieke overlegtafel gepland. Als er te weinig agendapunten zijn, of als een groot deel van de deelnemers verhinderd is, kan de vergadering worden geannuleerd. De vergaderlocatie rouleert en wordt in de vergadering voor de volgende vergadering vastgesteld.

 • Bijdrage voor buurt- of wijkactiviteit

 • Digitale gemeentegids

  In de digitale gemeentegids vindt u adresgegevens van verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen in Zutphen en Warnsveld.

 • 1e bijeenkomst Virtuele Wijk

  16 februari 2018

  Virtuele Wijk aardgasloos Wat beweegt mensen om energieneutraal te leven? Wat helpt daarbij, en wat niet? Daarover is op 13 februari gesproken tijdens de eerste bijeenkomst van de Virtuele Wijk: een verzonnen Zutphense wijk waarin we nadenken over een aardgasloze toekomst.

 • Zutphen 2025

  Zutphen verzamelde inhoud voor een toekomstvisie en sprak hierover met inwoners, bedrijven en bezoekers. Lees hoe Zutphen er in 2025 uitziet.

 • Peter Steerneman

  foto Peter Steerneman_knop Peter Steerneman van ZutphenEnergie vertelt over zijn drijfveren. “Ik vond het een grote kick om te merken dat die stinkende diesel waar mijn auto op reed helemaal niet nodig was..."

 • IJsselkade

  De kade heeft een parkachtige inrichting gekregen. Er komen trappen waarop je heerlijk kunt zitten aan de IJssel. Fietsers en voetgangers hebben alle ruimte op de vernieuwde kade. De rijbaan heeft nieuwe bestrating en nieuwe verlichting gekregen. Daarnaast hebben we samen met waterschap Rijn en IJssel een deel van de waterkering vervangen.

 • Legalisatie document

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u dat document laten legaliseren.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en heeft u een auto die u niet op eigen terrein kunt parkeren? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw huis.

 • Onderscheidingen

  Er zijn 3 onderscheidingen: de Koninklijke onderscheiding, de jongerenonderscheiding en de Meander.

 • Opbrengst bijeenkomst scenario's Poort van zuid en schets sGravenhof 15 juni 2017

  pdf, 1MB

  Opbrengst bijeenkomst 15 juni over Poort van Zuid in de Walburgiskerk.

 • Voorlopige uitslag verkiezing gemeente Zutphen

  27 mei 2019

  Donderdagnacht 23 mei 2019 is de voorlopige uitslag bekend geworden van de verkiezing voor het Europees Parlement in gemeente Zutphen. Volgens Europese regels mocht de voorlopige uitslag pas bekendgemaakt worden nadat de stemming in alle Europese landen geëindigd is. De laatste stembussen in de EU sloten op zondag 26 mei, 23.00 uur.

 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 36kB
 • Nevenfuncties Mathijs ten Broeke

  23 januari 2019
 • Trouwen op een andere locatie

  In de gemeente Zutphen zijn 2 locaties 'aangewezen' als trouwlocatie: het oude stadhuis en een vergaderruimte in het nieuwe stadhuis. Maar u mag natuurlijk ook op een andere plek in Zutphen of Warnsveld trouwen. Wij wijzen deze locatie dan officieel aan als 'tijdelijke trouwlocatie'. Deze plek moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Aanvraagformulier ‘Stemmen in een andere gemeente'

  28 december 2018, pdf, 24kB
 • Groene Kaart BVO 2014 snelle versie

  pdf, 1MB
 • Groenmarkt en Marspoortstraat

  18 december 2017

  De Groenmarkt en Marspoortstraat vormen een verbinding tussen de binnenstad en de IJsselkade. Ze zijn dan ook een belangrijk onderdeel binnen Rivier in de Stad. In 2015-2016 hebben beide straten een opknapbeurt gekregen met nieuwe bestrating, natuurlijke led-verlichting en nieuwe bomen op de markt.

 • Optreden in de binnenstad als straatartiest of straatmuzikant

  Als u in de binnenstad van Zutphen of bij winkelcentrum Dreiumme muziek wilt maken, moet u hiervoor ontheffing vragen bij de gemeente.

 • Jeugdregeling

  De Jeugdregeling is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor uw kinderen.

 • bijlage 3 - Zorg-en ondersteuningsproducten

  pdf, 691kB
 • Virtuele Wijk van de Toekomst: de opbrengst

  04 juli 2018

  180213 Virtuele Wijk 11 300x100 Hoe komen bewoners in beweging om hun woning te verduurzamen en van het aardgas af te halen? Wij gingen met 14 geïnteresseerde bewoners een paar avonden in gesprek om dit te onderzoeken. De opbrengst delen we graag.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Contactformulier

 • Bereken uw Recht

  Met het programma Bereken uw Recht kunt u zelf eenvoudig zien of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente. Aan het einde van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

 • Feiten en Cijfers 2018

  pdf, 5MB

  Hoeveel oplaadpalen heeft onze gemeente? Hoeveel woningen zijn er verkocht? De antwoorden vindt u in Feiten en Cijfers 2018.

 • Besluitenlijst 27 augustus

  05 september 2018, pdf, 104kB
 • Bestuursovereenkomst asielzoekerscentrum

  08 januari 2015

  De bestuursovereenkomst (tussen COA en gemeente) heeft als uitgangspunt een welkom te heten aan asielzoekers en tegelijkertijd er voor te zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Noordveen hetzelfde blijft.

 • Omleidingen IJsselkade

  pdf, 980kB
 • Beheer en onderhoud van waterwegen

  Verschillende organisaties beheren en onderhouden de waterwegen in Zutphen en Warnsveld. De gemeente is het 1e aanspreekpunt.

 • bijlage 1 - checklist wijzigingen inkoopovereenkomst

  pdf, 116kB
 • Laura Werger nevenfuncties 1-1-2019

  pdf, 13kB
 • Vuur stoken

  Wilt u een paasvuur organiseren of groenafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

 • Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Zutphen vangt ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen op. Zij wonen niet in een asielzoekerscentrum, maar in gewone woningen.

 • Nevenfuncties Annelies de Jonge

  04 februari 2019
 • Concept verslag fysieke overlegtafel 15 mei 2018

  pdf, 409kB
 • Geheimhouding persoonsgegevens

 • Exploitatievergunning voor horeca

  Begint u een horecabedrijf of neemt u een horecazaak over? Dan heeft u eerst een exploitatievergunning nodig.

 • Activiteitenplan Sportstimulering

  04 januari 2013, doc, 68kB

  Dit document behoort bij de aanvraag voor Sportstimulering subsidie.

 • Dorpskaart Warnsveld

  Op de dorpskaart vindt u activiteiten in de wijken. Bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie, bestrating en riolering.

 • Tichelbeeksewaard

  08 oktober 2018

  De Tichelbeeksewaard langs de IJssel ligt centraal in het gebied van Rivier in de Stad. Dit natuurgebied vormt een groene verbinding tussen de binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met enkele paden is er een wandelrondje ontstaan waar je lekker uit kunt waaien.

 • Telefoon

  20 februari 2018
 • Aangifte doen van overlijden als begrafenisondernemer

  Begrafenisondernemers en uitvaartverzorgers kunnen online aangifte doen van een overlijden.

 • Houtwal

  Houtwal De parkeerplaats Houtwal, achter het politiebureau, heeft nu plek voor 250 auto's. We hebben meer plaatsen nodig als het 's Gravenhof parkeervrij wordt. Op 's Gravenhof zijn 100 betaalde parkeerplaatsen.

 • Bouwhistorisch onderzoek

  Een bouwhistorisch onderzoek legt de (bouw-)geschiedenis van een pand vast. Het maakt duidelijk of er waardevolle bouwsporen en/of monumentale waarden in een gebouw te verwachten zijn.

Verfijn uw zoekopdracht

Paginatype

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina