Zoekresultaten

247 resultaten voor ‘’

 • Opknapbeurt voor Bourgonjetoren en stadsmuur

  17 mei 2019

  De buitenzijde van de Bourgonjetoren en de stadsmuur aan de Waterstraat worden gerestaureerd. Dit is nodig om verder verval van de toren en de muur tegen te gaan. De werkzaamheden starten op 24 mei en duren naar verwachting tot eind september.

 • Kanonsdijk/ Weg naar Voorst/ pleinen

  19 februari 2019

  Met de aanleg van de rondweg N345 – De Hoven gaat het regionale verkeer straks niet langer door De Hoven. De rondweg wordt via de Kanonsdijk verbonden met de binnenstad. De Kanonsdijk krijgt dan ook een nieuwe inrichting. Op de Weg naar Voorst verdwijnt het doorgaande verkeer. Ook dit vraagt om een herinrichting. Daarnaast komen er in De Hoven twee nieuwe pleinen: het Hertog van Gelreplein en - op de plek van het huidige 'verkeersknooppunt' - het IJsselplein.

 • Toegankelijkheid

  05 april 2019

  Gemeente Zutphen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

  21 maart 2019

  Hier vindt u de uitslagen van de verkiezingen in de gemeente Zutphen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, die gehouden zijn op 20 maart 2019.

 • Derde zonnepark ZutphenEnergie van start

  04 maart 2019

  3e park klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Zaterdag 17 november onthulden de leden van Zonnepark Zutphen Zuid een spandoek, waarna de bouw kon beginnen. Installateurs leggen 580 panelen op het dak van de Vrije School.

 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

  Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Dan heeft u meer kansen op een opdracht van de gemeente Zutphen. Wij hebben dit vastgelegd in ons inkoopbeleid. Om te weten welke lokale ondernemers zaken met ons willen doen, ontwikkelden wij de Portal voor lokale ondernemers (plo.zutphen.nl). Bent u ondernemer in de civiel- en cultuurtechnische werken, dan kunt u bij de groslijst terecht.

 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 36kB
 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 37kB
 • Besluitenlijst 1 van 23 april

  pdf, 118kB
 • Vragen over aardgasvrij

  vraagtekens vragen vraag Een toekomst zonder aardgas, wat betekent dat voor u? Hier enkele vragen en antwoorden.

 • Parkeerontheffing en bezoekerspas blauwe zone

  Bewoners en bedrijven in een gebied met een beperkte parkeerduur (een blauwe parkeerzone) kunnen een parkeerontheffing krijgen. Deze is drie jaar geldig. De ontheffing is gekoppeld aan het kenteken van uw auto. Per ontheffing zijn meerdere kentekens mogelijk. U kunt per adres ook 1 bezoekerspas voor de blauwe zone aanvragen. Deze is niet gekoppeld aan een kenteken.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben.

 • 1e Kwartaalrapportage financieel overzicht

  pdf, 176kB
 • Ideeën die werkelijkheid zijn geworden

  2 verhalen over ideeën die ontstonden in de buurt en uitgevoerd zijn. De Stadsboomgaard Zutphen en het Kersenlaantje bij de Weg naar Vierakker.

 • Begroting en jaarverslag

  Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Onderscheidingen

  Er zijn 3 onderscheidingen: de Koninklijke onderscheiding, de jongerenonderscheiding en de Meander.

 • Voorlopige uitslag verkiezing gemeente Zutphen

  27 mei 2019

  Donderdagnacht 23 mei 2019 is de voorlopige uitslag bekend geworden van de verkiezing voor het Europees Parlement in gemeente Zutphen. Volgens Europese regels mocht de voorlopige uitslag pas bekendgemaakt worden nadat de stemming in alle Europese landen geëindigd is. De laatste stembussen in de EU sloten op zondag 26 mei, 23.00 uur.

 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 36kB
 • Aanvraagformulier ‘Stemmen in een andere gemeente'

  28 december 2018, pdf, 24kB
 • Optreden in de binnenstad als straatartiest of straatmuzikant

  Als u in de binnenstad van Zutphen of bij winkelcentrum Dreiumme muziek wilt maken, moet u hiervoor ontheffing vragen bij de gemeente.

 • Jeugdregeling

  De Jeugdregeling is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor uw kinderen.

 • Bereken uw Recht

  Met het programma Bereken uw Recht kunt u zelf eenvoudig zien of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente. Aan het einde van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

 • Laura Werger nevenfuncties 1-1-2019

  pdf, 13kB
 • Vuur stoken

  Wilt u een paasvuur organiseren of groenafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

 • Jaarverslag interne klachenbehandeling 2018

  pdf, 572kB
 • Organogram

  Hoe ziet onze organisatiestructuur eruit?

 • Evenementenvergunning

 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Vrijlating

  Als u (gedeeltelijk) aan het werk gaat ontvangt u een inkomen. Als dit inkomen niet hoger is dan uw bijstandsnorm, ontvangt u aanvullende bijstand en heeft u mogelijk recht op vrijlating. Dit betekent dat het inkomen dat u verdient niet volledig van uw bijstandsuitkering wordt afgetrokken.

 • Besluitenlijst 14 mei

  pdf, 107kB
 • Avondopenstelling winkel

  Wilt u uw winkel geopend hebben na 22.00 uur? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • De toekomst van de zorg in Zutphen

  Gemeente Zutphen wil dat de zorg in Zutphen ook in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Dat doen we met 'Versnellen op innovatie in de zorg'. De vraag en de behoefte van de inwoners staan daarbij centraal.

 • Cookies

  Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. We gebruiken de registratie alleen voor de analyse van onze website met Google Analytics. We delen deze gegevens niet met Google of andere externe partijen.

 • Parkeren in Zutphen

  Op de plattegrond ziet u op welke plaatsen u kunt parkeren. Hoe dichter bij de winkels, hoe korter u mag parkeren en hoe hoger de parkeerkosten. Het is mogelijk om te betalen met belparkeren.

 • Parkeervergunning voor bewoners

  Woont u in de binnenstad en wilt u gebruik maken van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders? Vraag dan een parkeervergunning aan.

 • Besluitenlijst 7 mei

  pdf, 124kB
 • Verhuren leegstaande woning

  Wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Vraag dan een vergunning aan.

 • Pand laten aanwijzen als gemeentelijk monument

  Bent u eigenaar van een pand met historische waarde? Dan kunt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 • Kandidatenlijsten verkiezing Europees Parlement 2019

  pdf, 461kB
 • Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

 • Subsidie jeugdvereniging

  Jeugdverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij organiseren.

 • Autodelen in Zutphen en Warnsveld

  Een eigen auto voor de deur geeft gemak, maar kost ook veel geld. Zeker als u weinig rijdt. Staat uw auto een groot deel van de tijd stil? Overweeg dan om de auto de deur uit te doen: een auto delen of huren is al snel goedkoper en beter voor het milieu. In Zutphen zijn verschillende mogelijkheden om een (elektrische) auto te delen of huren.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 • Woningabonnement: verduurzamen zonder investeren

  Wilt u uw woning verduurzamen zonder zelf te hoeven investeren? Gelijke woonlasten houden, werken met lokale uitvoerders én de garantie dat de beloofde energiebesparing ook gehaald wordt? Dat kan bij het Woningabonnement.

 • VVV Zutphen

  Ontdek Zutphen en laat u verrassen!

 • Overnemen grafrechten

 • Parkeerabonnement

  Met een parkeerabonnement kunt u onbeperkt parkeren op de parkeerplaats waar het abonnement geldt.

 • Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

  Bent u aannemer van civiel- en cultuurtechnische werken? Om uitgenodigd te worden voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, schrijft u zich in op een groslijst. Deze groslijst geldt voor opdrachten op het gebied van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten. Let op: vanaf 1 maart 2019 is deze systematiek gewijzigd.

 • Besluitenlijst 2 april

  pdf, 121kB
 • Privacyverklaring

  02 mei 2019

  U heeft er recht op dat de gemeente Zutphen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaat. Dat is zo afgesproken in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

 • Ruimte voor meer zonnepanelen op de Vrije School

  04 maart 2019

  zonnepanelen klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Bij het leggen van de eerste panelen bleek het dak nog iets ruimer, er is nu nog plaats voor 60 panelen.

 • Afstand grafrechten

 • Ontheffing parkeren centrum en blauwe zone

  Bent u aan het werk in een gebied waar u moet betalen voor parkeren of waar een parkeervergunning nodig is? Bijvoorbeeld als aannemer, schilder, verhuizer of installateur? Dan kunt u een ontheffing parkeren aanvragen.

 • Memo forum kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond

  pdf, 131kB
 • Wat kunt u zelf doen

  Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt als u geldproblemen of schulden hebt. Zorg ervoor dat uw financiële situatie duidelijk is. Zo heeft u zelf overzicht en kunnen wij u sneller helpen, als dat nodig is.

 • Naamgebruik en naamswijziging

  U kunt het gebruik van uw achternaam veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding, maar ook als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit.

 • Parkeerabonnement markt

  Marktondernemers van de donderdag- en/of zaterdagmarkt kunnen voor deze dag(en) een abonnement aanvragen voor de locaties David Evekinkplein, Houtwal (achter politiebureau) of Houtwal/Vispoortplein.

 • Zutphen stapt naar Rijk vanwege oneerlijk tekort op jeugd

  08 mei 2019

  Het kabinet moet rekening houden met de sociaal-economische samenstelling van gemeenten bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp. Daar pleit het Zutphense college voor.

 • Vooradvies

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet, kunt u gratis een vooradvies aanvragen.

 • Groenadoptie

  Samen met de buurt een stuk plantsoen mooier maken? Het kan!

 • Geschiedenis van Zutphen

  Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinencomplex. Zutphen is een van de oudste steden van Nederland en is al meer dan 1.700 jaar continu bewoond.

 • Collectieve zorgverzekering Menzis

  De gemeente Zutphen heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten een zorgverzekering. Deze zorgverzekering bij Menzis heet GarantVerzorgd. Hiermee dragen wij bij aan het beperken van uw zorgkosten.

 • Wijkontwikkelingsplan De Hoven

  11 maart 2019

  Met de bewoners van De Hoven hebben de gemeente en Wijkraad De Hoven een ontwikkelingsplan opgesteld voor de wijk. Het wijkontwikkelingsplan schetst een toekomstbeeld van een sociaal en economisch sterke wijk voor jong en oud. Met een eigen karakter en identiteit. En ruimte om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te spelen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Werkers in de wijk - Noordveen

 • Meest gestelde vragen

  13 mei 2019

  Hier vindt u de meest gestelde vragen over de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen.

 • Zes Zutphense goede doelen ontvangen Roparun prijzengeld

  08 mei 2019

  Wethouder Laura Werger reikte op woensdag 8 mei een symbolisch geldbedrag uit aan zes Zutphense goede doelen. Dit gebeurde tijdens de verdeling van de Roparun prijs 2018 in de hal van het oude stadhuis in Zutphen.

 • Compliment

  We ontvangen naast klachten ook vaak complimenten over bijvoorbeeld de dienstverlening. Wilt u ook een compliment geven?

 • Zonnepanelen op uw dak

  Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel u dit op kan leveren?

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand is overleden hebt u in korte tijd veel te regelen. Zo moet u binnen 6 dagen na het overlijden aangifte doen.

 • Reclame plaatsen

  Wilt u een reclamebord, opschrift, ruitbeplakking, vlag, naamsaanduiding of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame nodig.

 • Besluitenlijst 21 mei

  pdf, 103kB
 • Uitslag EP2019 gemeente Zutphen - stemmen per kandidaat -Beveiligd

  27 mei 2019, xlsx, 54kB
 • Levenloos geboren kind, aangifte

  Is uw kindje levenloos geboren of heeft het kort geleefd? U kunt bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap.

 • Nevenfuncties Laura Werger

  03 april 2019
 • De individuele studietoeslag

  Dit is een voorziening voor studenten met een beperking.

 • Toelichting 1e kwartaalrapportage

  pdf, 351kB
 • Parkeren touringcars

  In Zutphen zijn 2 locaties waar toeristenbussen kunnen parkeren. Er zijn 3 locaties waar bussen kort kunnen staan om passagiers uit en in te laten stappen voor een bezoekje aan het centrum.

 • Havens

  Om een aanlegplaats in te nemen / te reserveren neemt u contact op met de havenmeester. Zutphen heeft 5 havens.

 • Aanleg glasvezel

  Wij krijgen regelmatig de vraag wanneer in de wijken glasvezel wordt aangelegd.

 • Herdenkingen 2019

  Een overzicht van alle herdenkingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zutphen in 2019.

 • Jongeren en bijstand

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet je eerst actief zoeken naar werk en/of een opleiding.

 • Sport, bewegen en buurtsportcoach

  Samen met andere organisaties wil de gemeente aan de slag met sport en bewegen in Zutphen en Warnsveld. Daarvoor is de Agenda Sport & Bewegen opgesteld. Met deze Agenda willen we bereiken dat meer inwoners actief en sportief worden, sportverenigingen sterker worden en er meer ruimte is om te kunnen sporten en bewegen.

 • Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2019

  28 februari 2019, pdf, 348kB
 • Torenfonds krijgt € 450 van ZutphenEnergie

  04 maart 2019

  torenfonds klein Voor het jaar 2018 heeft ZutphenEnergie het Torenfonds een cheque ter waarde van € 450 overhandigd. Voor iedere klant legt ZutphenEnergie jaarlijks 1 euro in het Torenfonds, een lokaal fonds dat initiatieven ondersteunt die Zutphen duurzamer, mooier en socialer maken.

 • Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

  27 mei 2019

  Hier vindt u de uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement in de gemeente Zutphen.

 • Grafrechtenverlenging

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind.

 • Uw mening geven over een bestemmingsplan

  Bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan? Dan kunt u uw mening geven.

 • Wat is een bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.

 • Rioolaansluiting

  Wilt u een woning aansluiten op het bestaande gemeenteriool? U kunt een aansluiting aanvragen als eigenaar van de woning. Ook kunt u iemand machtigen om dit namens u te doen. U leest hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe u een aansluiting aanvraagt.

 • Parkeervergunning zakelijk

  Heeft u een bedrijf in de binnenstad en wilt u gebruik maken van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders? Dan kunt u een zakelijke parkeervergunning aanvragen.

 • Sociaal en duurzaam ondernemen

  Ondernemers die mensen helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben meer kans op een inkoopopdracht van de gemeente Zutphen. Dit hebben wij vastgelegd in ons concept inkoopbeleid.

 • Gemeentebelastingen

  Belastingcentrum Tribuut in Epe verzorgt onze gemeentebelastingen.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u ontevreden over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Dan kunt u een klacht bij de gemeente indienen.

 • Subsidie sportstimulering

  Organisaties die eenmalig sportactiviteiten organiseren kunnen een aanvraag doen ook Zutphense en Warnsveldse sportverenigingen kunnen een aanvraag doen voor (sport)investeringen.

 • Drank- en horecavergunning

  Verkoopt u in uw horecabedrijf, slijterij, vereniging of instelling alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

 • Hulp bij financiële problemen

  Heeft u schulden of vragen over uw financiële situatie? Wacht niet tot de problemen groter worden en kom naar ons voor advies en ondersteuning.

 • Wij gaan het zelf doen

  Denkt u een gemeentelijke taak beter of goedkoper te kunnen uitvoeren? Vindt u dat wij taken laten liggen of wilt u een lokale voorziening overnemen? Dan kunt u zich melden. Met ‘Wij gaan het zelf doen’ kunt u ons ook uitdagen om beter samen te werken.

Verfijn uw zoekopdracht

Paginatype

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina