Zoekresultaten

337 resultaten voor ‘’

 • Aanvraagformulier bewindvoeringskosten Nugger

  pdf, 183kB
 • Inwoners

  De officiële website van de gemeente Zutphen. Online aanvragen, online afspraak maken en meer voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Als u een laag inkomen hebt, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Opknapbeurt voor Bourgonjetoren en stadsmuur

  17 mei 2019

  De buitenzijde van de Bourgonjetoren en de stadsmuur aan de Waterstraat worden gerestaureerd. Dit is nodig om verder verval van de toren en de muur tegen te gaan. De werkzaamheden starten op 24 mei en duren naar verwachting tot eind september.

 • Kanonsdijk/ Weg naar Voorst/ pleinen

  19 februari 2019

  Met de aanleg van de rondweg N345 – De Hoven gaat het regionale verkeer straks niet langer door De Hoven. De rondweg wordt via de Kanonsdijk verbonden met de binnenstad. De Kanonsdijk krijgt dan ook een nieuwe inrichting. Op de Weg naar Voorst verdwijnt het doorgaande verkeer. Ook dit vraagt om een herinrichting. Daarnaast komen er in De Hoven twee nieuwe pleinen: het Hertog van Gelreplein en - op de plek van het huidige 'verkeersknooppunt' - het IJsselplein.

 • Toegankelijkheid

  05 april 2019

  Gemeente Zutphen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 • Cleantech Center start met podcastkanaal over duurzaamheid

  06 december 2018

  cleantech klein Het Cleantech Center in Zutphen is gestart met een podcastkanaal. Via dat kanaal worden ontwikkeingen over duurzaamheid en de energietransitie gedeeld.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

  21 maart 2019

  Hier vindt u de uitslagen van de verkiezingen in de gemeente Zutphen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, die gehouden zijn op 20 maart 2019.

 • Uw rechten en plichten in de bijstand

  Lees hier wat wij van u verwachten als u een bijstandsuitkering heeft en wat u van ons mag verwachten.

 • Derde zonnepark ZutphenEnergie van start

  04 maart 2019

  3e park klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Zaterdag 17 november onthulden de leden van Zonnepark Zutphen Zuid een spandoek, waarna de bouw kon beginnen. Installateurs leggen 580 panelen op het dak van de Vrije School.

 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

  Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Dan heeft u meer kansen op een opdracht van de gemeente Zutphen. Wij hebben dit vastgelegd in ons inkoopbeleid. Om te weten welke lokale ondernemers zaken met ons willen doen, ontwikkelden wij de Portal voor lokale ondernemers (plo.zutphen.nl). Bent u ondernemer in de civiel- en cultuurtechnische werken, dan kunt u bij de groslijst terecht.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen.

 • Aantrekkelijker maken centrum noord

  In het noordelijk deel van het centrum wordt gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Zutphen. We zijn in 2018 gestart met de herinrichting van de Nieuwstad. Ook is een project gestart in het gebied rondom de St. Janskerk: Klein Vaticaan genoemd. Allemaal ontwikkelingen die er samen voor moeten zorgen dat ook dit stukje Zutphen weer mooier wordt.

 • Mathijs ten Broeke nevenfuncties 1-1-2019

  23 januari 2019, pdf, 11kB
 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 36kB
 • aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten 2019

  28 december 2018, pdf, 217kB
 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 37kB
 • Zutphen aardgasvrij: daar tekenen we voor

  28 augustus 2018

  20180824 ondertekening Zutphen van de Toekomst_knop Bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark, ZutphenEnergie, Alliander, Waterschap Rijn en IJssel, Woonbedrijf ieder1 en gemeente schreven vandaag hun naam op een tekening van ‘Zutphen van de Toekomst’. Doel: plannen voor aardgasvrije buurten.

 • Wijzigingsformulier Participatiewet 2019

  pdf, 142kB

  Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonsgegevens, woonsituatie, vakantie, inkomen, vermogen, studie, beëindiging uitkering door.

 • Fotoalbum oude IJsselbrug

  Foto's door kunstfotograaf Hettema van de werkzaamheden aan de oude IJsselbrug. De nieuwste foto's staan vooraan.

 • Besluitenlijst 1 van 23 april

  pdf, 118kB
 • Energiegesprekken met een paar buren tegelijk

  groepsgesprek klein John Wolthuis bood als energiecoach bij ZutphenEnergie een groepsgesprek aan met meer buren tegelijk. Dit beviel hem en de buren die deelnamen zo goed, dat hij het vaker aan gaat bieden.

 • Vragen over aardgasvrij

  vraagtekens vragen vraag Een toekomst zonder aardgas, wat betekent dat voor u? Hier enkele vragen en antwoorden.

 • Parkeerontheffing en bezoekerspas blauwe zone

  Bewoners en bedrijven in een gebied met een beperkte parkeerduur (een blauwe parkeerzone) kunnen een parkeerontheffing krijgen. Deze is drie jaar geldig. De ontheffing is gekoppeld aan het kenteken van uw auto. Per ontheffing zijn meerdere kentekens mogelijk. U kunt per adres ook 1 bezoekerspas voor de blauwe zone aanvragen. Deze is niet gekoppeld aan een kenteken.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben.

 • 1e Kwartaalrapportage financieel overzicht

  pdf, 176kB
 • Ideeën die werkelijkheid zijn geworden

  2 verhalen over ideeën die ontstonden in de buurt en uitgevoerd zijn. De Stadsboomgaard Zutphen en het Kersenlaantje bij de Weg naar Vierakker.

 • Begroting en jaarverslag

  Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

 • Digitale gemeentegids

  In de digitale gemeentegids vindt u adresgegevens van verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen in Zutphen en Warnsveld.

 • IJsselkade

  De kade heeft een parkachtige inrichting gekregen. Er komen trappen waarop je heerlijk kunt zitten aan de IJssel. Fietsers en voetgangers hebben alle ruimte op de vernieuwde kade. De rijbaan heeft nieuwe bestrating en nieuwe verlichting gekregen. Daarnaast hebben we samen met waterschap Rijn en IJssel een deel van de waterkering vervangen.

 • Legalisatie document

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u dat document laten legaliseren.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Onderscheidingen

  Er zijn 3 onderscheidingen: de Koninklijke onderscheiding, de jongerenonderscheiding en de Meander.

 • Voorlopige uitslag verkiezing gemeente Zutphen

  27 mei 2019

  Donderdagnacht 23 mei 2019 is de voorlopige uitslag bekend geworden van de verkiezing voor het Europees Parlement in gemeente Zutphen. Volgens Europese regels mocht de voorlopige uitslag pas bekendgemaakt worden nadat de stemming in alle Europese landen geëindigd is. De laatste stembussen in de EU sloten op zondag 26 mei, 23.00 uur.

 • Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen

  pdf, 36kB
 • Nevenfuncties Mathijs ten Broeke

  23 januari 2019
 • Trouwen op een andere locatie

  In de gemeente Zutphen zijn 2 locaties 'aangewezen' als trouwlocatie: het oude stadhuis en een vergaderruimte in het nieuwe stadhuis. Maar u mag natuurlijk ook op een andere plek in Zutphen of Warnsveld trouwen. Wij wijzen deze locatie dan officieel aan als 'tijdelijke trouwlocatie'. Deze plek moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Aanvraagformulier ‘Stemmen in een andere gemeente'

  28 december 2018, pdf, 24kB
 • Optreden in de binnenstad als straatartiest of straatmuzikant

  Als u in de binnenstad van Zutphen of bij winkelcentrum Dreiumme muziek wilt maken, moet u hiervoor ontheffing vragen bij de gemeente.

 • Jeugdregeling

  De Jeugdregeling is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor uw kinderen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Contactformulier

 • Bereken uw Recht

  Met het programma Bereken uw Recht kunt u zelf eenvoudig zien of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente. Aan het einde van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

 • Feiten en Cijfers 2018

  pdf, 5MB

  Hoeveel oplaadpalen heeft onze gemeente? Hoeveel woningen zijn er verkocht? De antwoorden vindt u in Feiten en Cijfers 2018.

 • Besluitenlijst 27 augustus

  05 september 2018, pdf, 104kB
 • Laura Werger nevenfuncties 1-1-2019

  pdf, 13kB
 • Vuur stoken

  Wilt u een paasvuur organiseren of groenafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

 • Nevenfuncties Annelies de Jonge

  04 februari 2019
 • Concept verslag fysieke overlegtafel 15 mei 2018

  pdf, 409kB
 • Tichelbeeksewaard

  08 oktober 2018

  De Tichelbeeksewaard langs de IJssel ligt centraal in het gebied van Rivier in de Stad. Dit natuurgebied vormt een groene verbinding tussen de binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met enkele paden is er een wandelrondje ontstaan waar je lekker uit kunt waaien.

 • Jaarverslag interne klachenbehandeling 2018

  pdf, 572kB
 • Inkoop Jeugd

  Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de Jeugdwet? Wij kopen jeugdzorg regionaal in.

 • Organogram

  Hoe ziet onze organisatiestructuur eruit?

 • Evenementenvergunning

 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Vrijlating

  Als u (gedeeltelijk) aan het werk gaat ontvangt u een inkomen. Als dit inkomen niet hoger is dan uw bijstandsnorm, ontvangt u aanvullende bijstand en heeft u mogelijk recht op vrijlating. Dit betekent dat het inkomen dat u verdient niet volledig van uw bijstandsuitkering wordt afgetrokken.

 • Besluitenlijst 14 mei

  pdf, 107kB
 • Harry Matser nevenfuncties 1-1-2019

  23 januari 2019, pdf, 12kB
 • Avondopenstelling winkel

  Wilt u uw winkel geopend hebben na 22.00 uur? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • De toekomst van de zorg in Zutphen

  Gemeente Zutphen wil dat de zorg in Zutphen ook in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Dat doen we met 'Versnellen op innovatie in de zorg'. De vraag en de behoefte van de inwoners staan daarbij centraal.

 • Cookies

  Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. We gebruiken de registratie alleen voor de analyse van onze website met Google Analytics. We delen deze gegevens niet met Google of andere externe partijen.

 • Inzameling geld of goederen voor goed doel

  Wilt u in het openbaar geld of goederen inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

 • Parkeren in Zutphen

  Op de plattegrond ziet u op welke plaatsen u kunt parkeren. Hoe dichter bij de winkels, hoe korter u mag parkeren en hoe hoger de parkeerkosten. Het is mogelijk om te betalen met belparkeren.

 • Zo werken wij aan Cleantech

  Cleantech knop Door in te zetten op cleantech creëren we meer banen en minder afval, gebruiken we minder energie en binden we (nieuwe) ondernemers en krachtige inwoners aan Zutphen.

 • Parkeervergunning voor bewoners

  Woont u in de binnenstad en wilt u gebruik maken van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders? Vraag dan een parkeervergunning aan.

 • Besluitenlijst 7 mei

  pdf, 124kB
 • De cijfers over energie en uitstoot op een rijtje

  28 november 2018

  oplaadpaal klein Zutphen heeft relatief weinig auto’s voor het aantal inwoners. Uit het, onlangs gepubliceerde document ‘Feiten en Cijfers 2018’ blijkt dat er per 1000 inwoners 438 auto’s in bezit zijn en dat is minder dan gemiddeld. De CO2-uitstoot is relatief laag en er wordt meer windenergie dan zonne-energie opgewekt.

 • Verhuren leegstaande woning

  Wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Vraag dan een vergunning aan.

 • Pand laten aanwijzen als gemeentelijk monument

  Bent u eigenaar van een pand met historische waarde? Dan kunt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 • Cleantech

  Cleantech is het meer doen met minder. Het is geen sector, maar een manier van werken binnen sectoren. Het is een verzamelnaam voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde.

 • Kandidatenlijsten verkiezing Europees Parlement 2019

  pdf, 461kB
 • Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

 • Energiecoach

  Warmtescan warmtecamera 300_100 In Zutphen is een aantal vrijwilligers opgeleid tot energiecoach. Zij kunnen u eenvoudige tips geven om energie en daarmee kosten te besparen in uw woning en helpen u op weg.

 • Plannen en ideeën voor het gebied Klein Vaticaan

  Voor het gebied Klein Vaticaan (rond de Nieuwstadskerk) zijn plannen om de omgeving te verbeteren.

 • Budgetten (en hulp) voor uw idee voor de buurt

  De gemeente heeft een jaarlijks budget voor activiteiten in buurten en wijken die de leefbaarheid verbeteren. Maar er zijn meer fondsen en organisaties waar u als bewoner van Zutphen extra geld of begeleiding kunt aanvragen.

 • Subsidie jeugdvereniging

  Jeugdverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij organiseren.

 • Autodelen in Zutphen en Warnsveld

  Een eigen auto voor de deur geeft gemak, maar kost ook veel geld. Zeker als u weinig rijdt. Staat uw auto een groot deel van de tijd stil? Overweeg dan om de auto de deur uit te doen: een auto delen of huren is al snel goedkoper en beter voor het milieu. In Zutphen zijn verschillende mogelijkheden om een (elektrische) auto te delen of huren.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 • Woningabonnement: verduurzamen zonder investeren

  Wilt u uw woning verduurzamen zonder zelf te hoeven investeren? Gelijke woonlasten houden, werken met lokale uitvoerders én de garantie dat de beloofde energiebesparing ook gehaald wordt? Dat kan bij het Woningabonnement.

 • Persvoorlichting en collegecommunicatie

  Pers kan contact opnemen via 06 - 38 06 81 14 of pers@zutphen.nl.

 • VVV Zutphen

  Ontdek Zutphen en laat u verrassen!

 • Overnemen grafrechten

 • Parkeerabonnement

  Met een parkeerabonnement kunt u onbeperkt parkeren op de parkeerplaats waar het abonnement geldt.

 • Inkoop en aanbestedingsbeleid Zutphen 2018

  27 september 2018, pdf, 886kB
 • Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

  Bent u aannemer van civiel- en cultuurtechnische werken? Om uitgenodigd te worden voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, schrijft u zich in op een groslijst. Deze groslijst geldt voor opdrachten op het gebied van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten. Let op: vanaf 1 maart 2019 is deze systematiek gewijzigd.

 • Besluitenlijst 2 april

  pdf, 121kB
 • Privacyverklaring

  02 mei 2019

  U heeft er recht op dat de gemeente Zutphen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaat. Dat is zo afgesproken in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

 • Ruimte voor meer zonnepanelen op de Vrije School

  04 maart 2019

  zonnepanelen klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Bij het leggen van de eerste panelen bleek het dak nog iets ruimer, er is nu nog plaats voor 60 panelen.

 • Kom vanavond ook naar de inloopavond IJsselkade fase 2

  12 november 2018

  Vanavond (donderdag 15 november) is er een inloopavond over de 2e fase van de herinrichting van de IJsselkade. Je bent tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom in Het Koelhuis. Tijdens de inloopavond kan je de ontwerpen van de verschillende onderdelen zien. Ook kan je vragen stellen aan de projectleider en andere betrokkenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 • Ook monumenten kun je verduurzamen vindt Hans Cornelissen

  monument klein Energiecoach Hans Cornelissen van ZutphenEnergie woont in een Rijksmonument aan de Lange Hofstraat. De kelders stammen uit de 13 e eeuw, de woning is begin 1600 opnieuw opgebouwd. Vanwege de monumentale status mogen er geen dubbel glas of zonnepanelen worden toegepast. “Maar ook zonder dat kun je heel veel doen”, zegt Hans.

 • Afstand grafrechten

 • Kerncijfers Zutphen 2018

  pdf, 730kB

  Een overzicht van kerncijfers van de gemeente Zutphen.

 • Menzis Garant Verzorgd 3 of tegemoetkoming zorgkosten

  04 januari 2019

  Voor mensen met hoge zorgkosten heeft de gemeente Zutphen een speciale polis binnen haar collectieve zorgverzekering.

 • Ontheffing parkeren centrum en blauwe zone

  Bent u aan het werk in een gebied waar u moet betalen voor parkeren of waar een parkeervergunning nodig is? Bijvoorbeeld als aannemer, schilder, verhuizer of installateur? Dan kunt u een ontheffing parkeren aanvragen.

 • Memo forum kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond

  pdf, 131kB
 • Wat kunt u zelf doen

  Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt als u geldproblemen of schulden hebt. Zorg ervoor dat uw financiële situatie duidelijk is. Zo heeft u zelf overzicht en kunnen wij u sneller helpen, als dat nodig is.

 • Naamgebruik en naamswijziging

  U kunt het gebruik van uw achternaam veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding, maar ook als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit.

 • Parkeerabonnement markt

  Marktondernemers van de donderdag- en/of zaterdagmarkt kunnen voor deze dag(en) een abonnement aanvragen voor de locaties David Evekinkplein, Houtwal (achter politiebureau) of Houtwal/Vispoortplein.

 • Zutphen stapt naar Rijk vanwege oneerlijk tekort op jeugd

  08 mei 2019

  Het kabinet moet rekening houden met de sociaal-economische samenstelling van gemeenten bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp. Daar pleit het Zutphense college voor.

Verfijn uw zoekopdracht

Paginatype

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina