Zoekresultaten

302 resultaten voor ‘’

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Als u een laag inkomen hebt, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 • 14 0575

  Informatie over ons telefoonnummer.

 • Opknapbeurt voor Bourgonjetoren en stadsmuur

  17 mei 2019

  De buitenzijde van de Bourgonjetoren en de stadsmuur aan de Waterstraat worden gerestaureerd. Dit is nodig om verder verval van de toren en de muur tegen te gaan. De werkzaamheden starten op 24 mei en duren naar verwachting tot eind september.

 • Kanonsdijk/ Weg naar Voorst/ pleinen

  19 februari 2019

  Met de aanleg van de rondweg N345 – De Hoven gaat het regionale verkeer straks niet langer door De Hoven. De rondweg wordt via de Kanonsdijk verbonden met de binnenstad. De Kanonsdijk krijgt dan ook een nieuwe inrichting. Op de Weg naar Voorst verdwijnt het doorgaande verkeer. Ook dit vraagt om een herinrichting. Daarnaast komen er in De Hoven twee nieuwe pleinen: het Hertog van Gelreplein en - op de plek van het huidige 'verkeersknooppunt' - het IJsselplein.

 • Energielabel

  Gaat u uw woning verkopen of verhuren? Dan heeft u een energielabel nodig. Wilt u weten welk (voorlopig) energielabel uw huis heeft?

 • Toegankelijkheid

  05 april 2019

  Gemeente Zutphen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 • Cleantech Center start met podcastkanaal over duurzaamheid

  06 december 2018

  cleantech klein Het Cleantech Center in Zutphen is gestart met een podcastkanaal. Via dat kanaal worden ontwikkeingen over duurzaamheid en de energietransitie gedeeld.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

  21 maart 2019

  Hier vindt u de uitslagen van de verkiezingen in de gemeente Zutphen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, die gehouden zijn op 20 maart 2019.

 • Milieuklacht over een bedrijf

  Heeft u last van geluid, geur of stof van een bedrijf in uw buurt? Dan kunt u een milieuklacht indienen.

 • Klacht of bezwaar

  Is er iets kapot in uw buurt of heeft u overlast? Heeft u een klacht over de gemeente of bent u het niet eens met een besluit?

 • Uw rechten en plichten in de bijstand

  Lees hier wat wij van u verwachten als u een bijstandsuitkering heeft en wat u van ons mag verwachten.

 • Derde zonnepark ZutphenEnergie van start

  04 maart 2019

  3e park klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Zaterdag 17 november onthulden de leden van Zonnepark Zutphen Zuid een spandoek, waarna de bouw kon beginnen. Installateurs leggen 580 panelen op het dak van de Vrije School.

 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

  Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Dan heeft u meer kansen op een opdracht van de gemeente Zutphen. Wij hebben dit vastgelegd in ons inkoopbeleid. Om te weten welke lokale ondernemers zaken met ons willen doen, ontwikkelden wij de Portal voor lokale ondernemers (plo.zutphen.nl). Bent u ondernemer in de civiel- en cultuurtechnische werken, dan kunt u bij de groslijst terecht.

 • Aantrekkelijker maken centrum noord

  In het noordelijk deel van het centrum wordt gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Zutphen. We zijn in 2018 gestart met de herinrichting van de Nieuwstad. Ook is een project gestart in het gebied rondom de St. Janskerk: Klein Vaticaan genoemd. Allemaal ontwikkelingen die er samen voor moeten zorgen dat ook dit stukje Zutphen weer mooier wordt.

 • Richard Ruseler

  Richard Ruseler_300_106 En weer zijn er nieuwe energiecoaches in aantocht. Vijf nieuwe mensen willen mede inwoners van Zutphen en Warnsveld helpen met energiebesparing in huis. Een van hen is Richard Ruseler. “De tijd is rijp voor verduurzaming..."

 • Camperplaatsen

  In Zutphen is 1 locatie waar u met een camper kunt overnachten. Deze ligt aan de Houtwal, achter het politiebureau. Er is elektra en water, maar geen afstortplaats.

 • Zutphen aardgasvrij: daar tekenen we voor

  28 augustus 2018

  20180824 ondertekening Zutphen van de Toekomst_knop Bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark, ZutphenEnergie, Alliander, Waterschap Rijn en IJssel, Woonbedrijf ieder1 en gemeente schreven vandaag hun naam op een tekening van ‘Zutphen van de Toekomst’. Doel: plannen voor aardgasvrije buurten.

 • Verjaring van gemeentegrond

  Tijdens het project snippergroen werkt de gemeente Zutphen bij de toetsing van verjaring met onderstaande uitgangspunten, gebaseerd op de landelijke wetgeving.

 • Intakegesprek voor (nieuwe) horecaondernemers

  Start u een horecaonderneming? Dan ontmoet een medewerker van het team Veiligheid u graag persoonlijk.

 • Waarom werken we zo?

  Lokaal wordt opnieuw ontdekt als de verbindende kracht in de netwerksamenleving.

 • Energiegesprekken met een paar buren tegelijk

  groepsgesprek klein John Wolthuis bood als energiecoach bij ZutphenEnergie een groepsgesprek aan met meer buren tegelijk. Dit beviel hem en de buren die deelnamen zo goed, dat hij het vaker aan gaat bieden.

 • Vragen over aardgasvrij

  vraagtekens vragen vraag Een toekomst zonder aardgas, wat betekent dat voor u? Hier enkele vragen en antwoorden.

 • Vluchtelingenopvang

  Wij vinden het belangrijk om aan vluchtelingen een plek te bieden. Dat doen wij in het asielzoekerscentrum Voorsterallee. Ook vangen wij alleenstaande (minderjarige) vluchtelingen op.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben.

 • Ideeën die werkelijkheid zijn geworden

  2 verhalen over ideeën die ontstonden in de buurt en uitgevoerd zijn. De Stadsboomgaard Zutphen en het Kersenlaantje bij de Weg naar Vierakker.

 • Begroting en jaarverslag

  Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

 • De vergaderdata in 2018

  In 2018 zijn 9 vergaderingen van de fysieke overlegtafel gepland. Als er te weinig agendapunten zijn, of als een groot deel van de deelnemers verhinderd is, kan de vergadering worden geannuleerd. De vergaderlocatie rouleert en wordt in de vergadering voor de volgende vergadering vastgesteld.

 • Digitale gemeentegids

  In de digitale gemeentegids vindt u adresgegevens van verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen in Zutphen en Warnsveld.

 • 1e bijeenkomst Virtuele Wijk

  16 februari 2018

  Virtuele Wijk aardgasloos Wat beweegt mensen om energieneutraal te leven? Wat helpt daarbij, en wat niet? Daarover is op 13 februari gesproken tijdens de eerste bijeenkomst van de Virtuele Wijk: een verzonnen Zutphense wijk waarin we nadenken over een aardgasloze toekomst.

 • Zutphen 2025

  Zutphen verzamelde inhoud voor een toekomstvisie en sprak hierover met inwoners, bedrijven en bezoekers. Lees hoe Zutphen er in 2025 uitziet.

 • Peter Steerneman

  foto Peter Steerneman_knop Peter Steerneman van ZutphenEnergie vertelt over zijn drijfveren. “Ik vond het een grote kick om te merken dat die stinkende diesel waar mijn auto op reed helemaal niet nodig was..."

 • IJsselkade

  De kade heeft een parkachtige inrichting gekregen. Er komen trappen waarop je heerlijk kunt zitten aan de IJssel. Fietsers en voetgangers hebben alle ruimte op de vernieuwde kade. De rijbaan heeft nieuwe bestrating en nieuwe verlichting gekregen. Daarnaast hebben we samen met waterschap Rijn en IJssel een deel van de waterkering vervangen.

 • Voorlopige uitslag verkiezing gemeente Zutphen

  27 mei 2019

  Donderdagnacht 23 mei 2019 is de voorlopige uitslag bekend geworden van de verkiezing voor het Europees Parlement in gemeente Zutphen. Volgens Europese regels mocht de voorlopige uitslag pas bekendgemaakt worden nadat de stemming in alle Europese landen geëindigd is. De laatste stembussen in de EU sloten op zondag 26 mei, 23.00 uur.

 • Nevenfuncties Mathijs ten Broeke

  23 januari 2019
 • Trouwen op een andere locatie

  In de gemeente Zutphen zijn 2 locaties 'aangewezen' als trouwlocatie: het oude stadhuis en een vergaderruimte in het nieuwe stadhuis. Maar u mag natuurlijk ook op een andere plek in Zutphen of Warnsveld trouwen. Wij wijzen deze locatie dan officieel aan als 'tijdelijke trouwlocatie'. Deze plek moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Groenmarkt en Marspoortstraat

  18 december 2017

  De Groenmarkt en Marspoortstraat vormen een verbinding tussen de binnenstad en de IJsselkade. Ze zijn dan ook een belangrijk onderdeel binnen Rivier in de Stad. In 2015-2016 hebben beide straten een opknapbeurt gekregen met nieuwe bestrating, natuurlijke led-verlichting en nieuwe bomen op de markt.

 • Jeugdregeling

  De Jeugdregeling is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor uw kinderen.

 • Virtuele Wijk van de Toekomst: de opbrengst

  04 juli 2018

  180213 Virtuele Wijk 11 300x100 Hoe komen bewoners in beweging om hun woning te verduurzamen en van het aardgas af te halen? Wij gingen met 14 geïnteresseerde bewoners een paar avonden in gesprek om dit te onderzoeken. De opbrengst delen we graag.

 • Bereken uw Recht

  Met het programma Bereken uw Recht kunt u zelf eenvoudig zien of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente. Aan het einde van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

 • Bestuursovereenkomst asielzoekerscentrum

  08 januari 2015

  De bestuursovereenkomst (tussen COA en gemeente) heeft als uitgangspunt een welkom te heten aan asielzoekers en tegelijkertijd er voor te zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Noordveen hetzelfde blijft.

 • Beheer en onderhoud van waterwegen

  Verschillende organisaties beheren en onderhouden de waterwegen in Zutphen en Warnsveld. De gemeente is het 1e aanspreekpunt.

 • Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Zutphen vangt ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen op. Zij wonen niet in een asielzoekerscentrum, maar in gewone woningen.

 • Nevenfuncties Annelies de Jonge

  04 februari 2019
 • Geheimhouding persoonsgegevens

 • Dorpskaart Warnsveld

  Op de dorpskaart vindt u activiteiten in de wijken. Bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie, bestrating en riolering.

 • Tichelbeeksewaard

  08 oktober 2018

  De Tichelbeeksewaard langs de IJssel ligt centraal in het gebied van Rivier in de Stad. Dit natuurgebied vormt een groene verbinding tussen de binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met enkele paden is er een wandelrondje ontstaan waar je lekker uit kunt waaien.

 • Telefoon

  20 februari 2018
 • Bouwhistorisch onderzoek

  Een bouwhistorisch onderzoek legt de (bouw-)geschiedenis van een pand vast. Het maakt duidelijk of er waardevolle bouwsporen en/of monumentale waarden in een gebouw te verwachten zijn.

 • Snippergroen

  Woont u in de Zuidwijken en grenst uw tuin aan een groenstrook van de gemeente? Dan kunt u misschien deze grond kopen om uw tuin uit te breiden en daarmee uw woongenot te vergroten. Zo'n groenstrook heet 'snippergroen'.

 • Inkoop Jeugd

  Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de Jeugdwet? Wij kopen jeugdzorg regionaal in.

 • Organogram

  Hoe ziet onze organisatiestructuur eruit?

 • Vrijlating

  Als u (gedeeltelijk) aan het werk gaat ontvangt u een inkomen. Als dit inkomen niet hoger is dan uw bijstandsnorm, ontvangt u aanvullende bijstand en heeft u mogelijk recht op vrijlating. Dit betekent dat het inkomen dat u verdient niet volledig van uw bijstandsuitkering wordt afgetrokken.

 • Beleidsplan Zutphen energieneutraal

  Zutphen wil energieneutraal worden. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opwekken. In een beleidsplan is beschreven hoe Zutphen energieneutraal wil worden. Hier leest u wat er in het beleidsplan staat.

 • De toekomst van de zorg in Zutphen

  Gemeente Zutphen wil dat de zorg in Zutphen ook in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Dat doen we met 'Versnellen op innovatie in de zorg'. De vraag en de behoefte van de inwoners staan daarbij centraal.

 • Asbest in uw buurt

  Is er in uw buurt asbest gevonden op straat en hebben gemeentewerkers het met hekken afgezet?

 • Wijkkaart Noordveen

  Op de wijkkaart vindt u activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie, bestrating en riolering.

 • Cookies

  Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. We gebruiken de registratie alleen voor de analyse van onze website met Google Analytics. We delen deze gegevens niet met Google of andere externe partijen.

 • Parkeren in Zutphen

  Op de plattegrond ziet u op welke plaatsen u kunt parkeren. Hoe dichter bij de winkels, hoe korter u mag parkeren en hoe hoger de parkeerkosten. Het is mogelijk om te betalen met belparkeren.

 • Zo werken wij aan Cleantech

  Cleantech knop Door in te zetten op cleantech creëren we meer banen en minder afval, gebruiken we minder energie en binden we (nieuwe) ondernemers en krachtige inwoners aan Zutphen.

 • Archeologische Waardenkaart Zutphen

  Zutphen is een van de oudste steden van Nederland en heeft veel archeologisch erfgoed. Soms is archeologisch onderzoek nodig als u wilt gaan (ver)bouwen.

 • Bedrijventerrein De Lage Weide

  de lage weide De Lage Weide is een klein bedrijventerrein in Warnsveld.

 • De cijfers over energie en uitstoot op een rijtje

  28 november 2018

  oplaadpaal klein Zutphen heeft relatief weinig auto’s voor het aantal inwoners. Uit het, onlangs gepubliceerde document ‘Feiten en Cijfers 2018’ blijkt dat er per 1000 inwoners 438 auto’s in bezit zijn en dat is minder dan gemiddeld. De CO2-uitstoot is relatief laag en er wordt meer windenergie dan zonne-energie opgewekt.

 • Cleantech

  Cleantech is het meer doen met minder. Het is geen sector, maar een manier van werken binnen sectoren. Het is een verzamelnaam voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde.

 • Investeren in de binnenstad

  Gemeente Zutphen investeert in de binnenstad. Dat is belangrijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van de hele Zutphense samenleving.

 • Twan Struik

  Twan_300_100 “Ik wil niet mede verantwoordelijk zijn voor de situatie van mensen in Groningen, waar aardgas gewonnen wordt. Dus hebben wij ervoor gekozen om alles te ondernemen om aardgasvrij te wonen,” vertelt Twan.

 • Fraude met identiteitsbewijzen

  In Nederland wordt veel fraude gepleegd met identiteitsbewijzen (paspoorten, identiteitskaarten of rijbewijzen) die als vermist of gestolen zijn opgegeven, terwijl ze dit niet zijn. De gemeente is daarom zorgvuldig met het uitgeven van nieuwe identiteitsbewijzen.

 • Ecopremie bedrijventerrein Revelhorst 3

  Gaat u uw bedrijf vestigen op bedrijventerrein Revelhorst 3? Dan kunt u korting krijgen per gekochte vierkante meter bedrijfskabel als u duurzame maatregelen neemt voor het nieuwe bedrijfspand. Bijvoorbeeld een sedumdak, koude-warmte-opslag in de bodem, stroom of een isolatiewaarde die strenger is dan de wettelijke eis.

 • Wijkindeling

  Zutphen bestaat uit 6 wijken en het dorp Warnsveld. Op de kaart ziet u de wijkindeling.

 • Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

 • Bewonersorganisaties in het Waterkwartier

 • Energiecoach

  Warmtescan warmtecamera 300_100 In Zutphen is een aantal vrijwilligers opgeleid tot energiecoach. Zij kunnen u eenvoudige tips geven om energie en daarmee kosten te besparen in uw woning en helpen u op weg.

 • Plannen en ideeën voor het gebied Klein Vaticaan

  Voor het gebied Klein Vaticaan (rond de Nieuwstadskerk) zijn plannen om de omgeving te verbeteren.

 • Voorbeelden van bewonersinitiatieven

  Bewoners in Zutphen en Warnsveld zijn al jaren actief in hun buurt. Een paar voorbeelden ter inspiratie...

 • Budgetten (en hulp) voor uw idee voor de buurt

  De gemeente heeft een jaarlijks budget voor activiteiten in buurten en wijken die de leefbaarheid verbeteren. Maar er zijn meer fondsen en organisaties waar u als bewoner van Zutphen extra geld of begeleiding kunt aanvragen.

 • Cleantech Startersfonds Zutphen

  Cleantechfonds stimuleert lokaal ondernemen voor een beter klimaat.

 • Autodelen in Zutphen en Warnsveld

  Een eigen auto voor de deur geeft gemak, maar kost ook veel geld. Zeker als u weinig rijdt. Staat uw auto een groot deel van de tijd stil? Overweeg dan om de auto de deur uit te doen: een auto delen of huren is al snel goedkoper en beter voor het milieu. In Zutphen zijn verschillende mogelijkheden om een (elektrische) auto te delen of huren.

 • Woningabonnement: verduurzamen zonder investeren

  Wilt u uw woning verduurzamen zonder zelf te hoeven investeren? Gelijke woonlasten houden, werken met lokale uitvoerders én de garantie dat de beloofde energiebesparing ook gehaald wordt? Dat kan bij het Woningabonnement.

 • Bewonersorganisaties in Warnsveld

 • Persvoorlichting en collegecommunicatie

  Pers kan contact opnemen via 06 - 38 06 81 14 of pers@zutphen.nl.

 • VVV Zutphen

  Ontdek Zutphen en laat u verrassen!

 • Trafohuisjes Rosmolensteeg en Oude Bornhof

  In de Rosmolensteeg en op de Oude Bornhof werkt Liander in de zomermaanden aan de transformatorhuisjes. Omwonenden krijgen hier enige last van. Het werk is nodig om ook in de toekomst veilig gebruik te maken van stroom.

 • Toelichting gebruik DigiD en tussentijds opslaan

 • Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

  Bent u aannemer van civiel- en cultuurtechnische werken? Om uitgenodigd te worden voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, schrijft u zich in op een groslijst. Deze groslijst geldt voor opdrachten op het gebied van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten. Let op: vanaf 1 maart 2019 is deze systematiek gewijzigd.

 • Online afspraak maken

  U kunt online een afspraak maken. Kies zelf een dag en tijdstip. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw afspraak.

 • Privacyverklaring

  02 mei 2019

  U heeft er recht op dat de gemeente Zutphen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaat. Dat is zo afgesproken in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

 • Ruimte voor meer zonnepanelen op de Vrije School

  04 maart 2019

  zonnepanelen klein Het startsein is gegeven voor de bouw van het derde zonnepark van ZutphenEnergie. Bij het leggen van de eerste panelen bleek het dak nog iets ruimer, er is nu nog plaats voor 60 panelen.

 • Coalitieakkoord 2018-2022 - tekstversie

  'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld'. Het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD voor de gemeente Zutphen. Deze versie bevat alleen tekst.

 • Kom vanavond ook naar de inloopavond IJsselkade fase 2

  12 november 2018

  Vanavond (donderdag 15 november) is er een inloopavond over de 2e fase van de herinrichting van de IJsselkade. Je bent tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom in Het Koelhuis. Tijdens de inloopavond kan je de ontwerpen van de verschillende onderdelen zien. Ook kan je vragen stellen aan de projectleider en andere betrokkenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 • Ook monumenten kun je verduurzamen vindt Hans Cornelissen

  monument klein Energiecoach Hans Cornelissen van ZutphenEnergie woont in een Rijksmonument aan de Lange Hofstraat. De kelders stammen uit de 13 e eeuw, de woning is begin 1600 opnieuw opgebouwd. Vanwege de monumentale status mogen er geen dubbel glas of zonnepanelen worden toegepast. “Maar ook zonder dat kun je heel veel doen”, zegt Hans.

 • Menzis Garant Verzorgd 3 of tegemoetkoming zorgkosten

  04 januari 2019

  Voor mensen met hoge zorgkosten heeft de gemeente Zutphen een speciale polis binnen haar collectieve zorgverzekering.

 • Opgraving Halvemaanstraat

  Aan de bouwlocatie Halvemaanstraat is archeologisch onderzoek uitgevoerd. De aanleiding is het woningbouwproject waarbij archeologische resten verloren zouden gaan. Al tijdens het eerste onderzoek in 2012 bleek namelijk dat er belangrijke archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Zo werden bewoningsresten gevonden uit de periode tussen 1000 en 1200. Nu blijken er ook resten uit de prehistorie gevonden te zijn (rond 1200 voor Christus).

 • Oude IJsselbrug

  20 december 2017

  De oude IJsselbrug verbindt De Hoven en de binnenstad. Om deze verbinding te verbeteren, is er een breder en prettiger fiets- en voetpad aangelegd over de rivier. Dit loopt van de IJsselkade tot de Tichelbeeksewaard.

 • Wat kunt u zelf doen

  Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt als u geldproblemen of schulden hebt. Zorg ervoor dat uw financiële situatie duidelijk is. Zo heeft u zelf overzicht en kunnen wij u sneller helpen, als dat nodig is.

 • Inwonerspanel Zutphen Spreekt

  Uw meningen en ideeën zijn voor ons erg belangrijk. Daarom vragen wij inwoners van Zutphen en Warnsveld om lid te worden van het online inwonerspanel ‘Zutphen Spreekt’.

 • Zutphen stapt naar Rijk vanwege oneerlijk tekort op jeugd

  08 mei 2019

  Het kabinet moet rekening houden met de sociaal-economische samenstelling van gemeenten bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp. Daar pleit het Zutphense college voor.

 • Glastuinbouw

  31 oktober 2016

  Door de glastuinbouw in De Hoven te clusteren, gaat de ruimtelijke kwaliteit van de wijk erop vooruit en neemt de verkeersoverlast af. Clustering biedt ook mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie.

 • Vooradvies

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet, kunt u gratis een vooradvies aanvragen.

 • Groenadoptie

  Samen met de buurt een stuk plantsoen mooier maken? Het kan!

 • Bewonersorganisaties in Leesten

 • Waterveiligheid

  27 oktober 2016

  Binnen Rivier in de Stad is waterveiligheid een belangrijk onderdeel. Bij hoogwater van de IJssel vormt Zutphen een soort ‘flessenhals’ voor het water. Samen met Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel nemen we maatregelen om de waterstand te verlagen en de veiligheid te waarborgen.

Verfijn uw zoekopdracht

Paginatype

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina